Slovenské dane v top 10 EÚ

Pozadie:

Prieskum atraktívnosti daňových systémov uskutočnila spoločnosť Lighthouse Research na objednávku KPMG. V júli a auguste 2007 telefonicky oslovili 403 daňových špecialistov vo veľkých korporáciách vo všetkých krajinách EÚ a vo Švajčiarsku.

Otázky:

V hodnotení atraktívnosti daňových systémov najlepšie obstál Cyprus, ktorý má jednu z najnižších sadzieb korporátnej dane v EÚ (10%). Prieskum však dokázal, že to nie je najdôležitejšie kritérium. Na vrchných priečkach sa umiestnili aj krajiny, ktoré majú relatívne vysoké daňové zaťaženie (Malta, Fínsko):

Hodnotenie Atraktívnosť Sadzba dane
Cyprus 1. 90% 10%
Írsko 2. 89% 12,5%
Švajčiarsko 3. 83% 6,6% – 22%
Malta 4. 81% 35%
Estónsko 5. 71% 22%
Fínsko 6. 66% 26%
Rakúsko 7. 63% 25%
Slovensko
8=
61%
19%
Luxembursko 8= 61% 18,6%
Holandsko 9= 59% 25,5%
Švédsko 9= 59% 28%
Bulharsko 10 51% 10%

Poslednú priečku obsadilo Grécko, tesne pred ním Rumunsko a Česká republika. Ich najväčším nedostatkom je veľké množstvo daňovej legislatívy a jej časté zmeny. Prieskum KPMG dokázal, že podnikatelia oceňujú predovšetkým jasný, jednoduchý a stabilný daňový systém. Najväčšími mínusmi sú zložitosť a neprehľadnosť.

Slovensko získalo najvyššie hodnotenie (90 percentná spokojnosť) v kategóriách  „konzistentnosť“ a „nízka sadzba.“ Firmy vyhodnotili za najväčšiu slabinu slovenského daňového systému „včasné upozornenie na veľké zmeny.“

V novembri 2007 však Slovensko v podobnom hodnotení obstálo veľmi zle. (EurActiv.sk 20.11.2007) Spoločná štúdia Svetovej banky a spoločností IFC a PricewaterhouseCoopers s názvom Paying Taxes 2008 ho zaradila na 122. miesto zo 178 ekonomík sveta. Štúdia skúmala jednoduchosť platenia daní.  

V rámci priemerného hodnotenia KPMG za celú EÚ sú korporácie najmenej spokojné s množstvom legislatívy. Ako „atraktívnu“ kategóriu ju označilo len 28% respondentov.

Prieskum tiež ukázal, že dobrý daňový systém nezvýhodňuje firmu do takej miery, ako ju zlý systém znevýhodňuje – až 70% respondentov, ktorí vyhodnotili domáci daňový systém za neatraktívny to zároveň považovalo za konkurenčnú nevýhodu pri podnikaní na jednotnom trhu EÚ. Avšak len 43% špecialistov, ktorí označili daňový režim za atraktívny to zároveň vníma ako výhodu v medzinárodnom konkurenčnom boji.

Pozície:

Sue Bonney, KPMG Europe: „Vlády po celom svete využívajú dane na pritiahnutie investorov, ale naše výsledky ukázali, že ústretový daňový systém je iba jedna časť balíka „atraktívnosti a konkurencieschopnosti“ krajiny. Rovnako dôležité sú aj dobrá infraštruktúra, kvalifikovaná pracovná sila, dobrý prístup k zdrojom a trhom.“ Za najväčšiu výzvu pre európske vlády považuje zjednodušenie daňových systémov.

Peter Švec riaditeľ úseku komunikácie PSA Peugeot Citroën Slovakia: „Na slovenskom daňovom systéme je atraktívna jeho jednoduchosť a nižšie daňové zaťaženie v porovnaní so západnou Európou. Daňový systém v západnej Európe, žiaľ, nemá tieto charakteristiky,“ uviedol v marcovej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.