Slovenskí podnikatelia sú optimistickejší, no veľmi opatrní

zdroj: http://www.flickr.com/photos/ndevil/3491395689/

Index podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska  v treťom štvrťroku dosiahol 91,9 bodu, čo je v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom skromný nárast o 0,39 %. Po dlhom období poklesov ide o prvý posun smerom nahor.

Podľa analýzy PAS, za opatrným optimizmom podnikateľov je programové vyhlásenie vlády, ktoré prevažná väčšina z nich vníma pozitívne. Firmy kladne reagujú najmä na hospodársku politiku štátu a dostupnosť informácií.

„Podnikatelia vítajú ohlásené úsporné opatrenia, ktoré by mali viesť k stabilizácii verejných financií a k opätovnému naštartovaniu ekonomiky. Niektorí však upozorňujú, že vláda mala byť pri príprave úsporných opatrení odvážnejšia a škrty mali byť rozsiahlejšie. Veľmi pozitívne je tiež vnímaná rastúca dostupnosť informácií najmä v dôsledku povinného zverejňovania zmlúv s účasťou štátu,“ uvádza PAS.

Pozitívne hodnotenie oproti predchádzajúcemu štvrťroku dostala aj oblasť funkčnosť politického systému v štáte, čo podľa aliancie súvisí najmä s nárastom otvorenosti vlády a očakávaniami, ktoré podnikatelia do novej vlády vkladajú. Okrem toho podnikatelia vidia lepšie výsledky v oblasti kvality a dostupnosti výrobných postupov a pracovnej sily. Čo je zas dôsledkom vysokej nezamestnanosti a teda vyššej dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily.

PAS zaznamenala aj zlepšenie v dostupnosti finančných zdrojov. Posun k lepšiemu nastal prvýkrát po ôsmich kvartáloch konzistentného klesania. „O oživení trhu hovorí aj druhý nárast položiek výkonnosť, produktivita a ziskovosť podnikov,“ informuje PAS.

Najnegatívnejšie hodnotenie dostala legislatíva upravujúca odvody. Podľa PAS podnikateľov zneistil vládny návrh, ktorý ráta s rozšírením základu na platenie odvodov bez kompenzácie v podobe nižších sadzieb. „Upozorňujú, že výsledné zvýšenie odvodového zaťaženia môže jednak mierne ohroziť zamestnanosť, ale aj spomaliť rozvoj podnikov, či dokonca prísun ďalších investícií. Prezentovaný návrh navyše nezabezpečuje systémové odstránenie existujúcich deformácií v odvodovom systéme.“

Ďalšou záporne hodnotenou oblasťou je spoľahlivosť a finančná disciplína obchodných partnerov. „V súvislosti s doznievajúcou krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy pretrvávajúca nízka platobná disciplína obchodných partnerov. Niektorí podnikatelia navyše hovoria o stále zhoršujúcej sa situácii v tejto oblasti. Výrazne sa zhoršuje situácia aj vo verejnom sektore, kde samosprávy majú problémy s platením faktúr za realizované dodávky tovarov a služieb,“ uvádza PAS.

Podnikatelia okrem toho negatívne reagovali aj na zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov, čo je dlhodobo kritizovanou oblasťou. „Podnikatelia kritizujú prezentáciu a časté zmeny vo vládnych návrhoch, keď sa najprv predstaví zamýšľaná zmena, ktorá sa v krátkom čase dementuje, aby sa vzápätí predstavil úplne nový návrh, často diametrálne odlišný od pôvodného. Prínosom by bolo zvýšenie jednotnosti a jednoznačnosti pri zverejňovaní pripravovaných opatrení tak, aby podnikatelia mohli lepšie plánovať svoje súčasné a budúce aktivity vzhľadom na plánované zmeny v legislatíve,“ tvrdí PAS.