Slovensko má výhrady ku kľúčovým bodom revidovanej tabakovej smernice

Zdroj: TASR - Policajný zbor

Výbor NR SR pre európske záležitosti (VEZ) minulý týždeň (21. marca 2013) prijal uznesenie k revidovanej smernici o tabakových výrobkoch, v ktorom vyjadril znepokojenie v súvislosti s niektorými ustanoveniami návrhu. Na základe predbežného stanoviska ministerstva zdravotníctva ho poslanci prijali jednomyseľne. Výhrady sa pritom týkajú kľúčových bodov návrhu.

Európska komisia v decembri 2012 (EurActiv, 20/12/2012) predstavila revidovanú smernicu o tabakových výrobkoch, ktorú chce využiť na zníženie počtu fajčiarov o 2 % za päť rokov. Vychádza pritom z údajov, podľa ktorých fajčenie každý rok v Európe zabije takmer 700 tisíc ľudí a predstavuje najrozšírenejšie zdravotné riziko, ktorému sa dá predchádzať. Podľa údajov Eurobarometra v Európe fajčí 28 % populácie, na Slovensku 23 %.

Pôvodná direktíva vstúpila do platnosti v roku 2001 a harmonizuje predpisy členských štátov týkajúce sa výroby a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich produktov. V rámci revízie Komisia navrhla, aby na obaloch mali viac priestoru upozornenia na škodlivosť fajčenia. Osobitne sa zameriava zníženie atraktivity fajčenia medzi mladými, k čomu by mal prispieť zákaz príchutí tabaku ako mentol či vanilka. Balenia cigariet by tiež po novom mali mať povinne jednotný tvar hranolu a priemer cigariet by mal byť minimálne 7,5 mm. EÚ nemá kompetenciu zasahovať do zdravotníckej politiky krajín, preto regulácia smeruje do oblasti vnútorného trhu.

„Ako bývalý fajčiar oceňujem všetky nerepresívne nástroje, ktoré môže štát využiť za účelom ochrany zdravia a osvety. Zámer Európskej komisie je jednoznačne dobrý, dôležité je, aby to fungovalo,“ reagoval pre EurActiv predseda VEZ Ľuboš Blaha (SMER-SD).

Cigarety, rovnako ako tabak na šúľanie, by podľa návrhu povinne mali obsahovať zdravotné varovania, ktoré mali zaberať 75 % plochy prednej aj zadnej strany balenia. VEZ s týmto návrhom nesúhlasí a tvrdí, že súčasné nastavenie podmienok na uvádzanie varovných označení je dostatočné.

Neodporúča tiež prijatie kombinovaných varovných označení v podobe obrázku a textu. Výbor chce, aby ostalo dobrovoľnou voľbou členských štátov tak ako v súčasnoti.

Z hľadiska podpory a ochrany verejného zdravia tiež nepovažuje za opodstatnenú štandardizáciu priemeru a balení cigariet. Ako podľa TASR vo výbore uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská tieto opatrenia by uľahčili falšovanie cigariet.

„Čo sa týka neúmernej štandardizácie balení, znamená nielen zásah do konkurenčného prostredia a slobodnej voľby ponúkaného tovaru a služieb, ale aj lepšie možnosti pre pašovanie tohto tovaru spoza hraníc EÚ. Keďže odborníci i ministerstvo zdravotníctva považujú súčasné označovanie za dostatočné, nemyslím si, že táto smernica je potrebná,“ konštatoval podpredseda VEZ Ivan Štefanec (SDKÚ-DS).

Pašovanie cigariet vedie nielen k veľkým daňovým stratám, ale aj zvyšuje zdravotné riziko vzhľadom na pochybný tabak neznámeho pôvodu, ktorý obsahujú (EurActiv, 12/02/2013). Predseda VEZ Blaha uviedol, že práve pre otázku uľahčenia falšovania cigariet uznesenie podporil. „Pretože pokiaľ je to tak a falšovanie by bolo touto smernicou uľahčené, naozaj ide o konštruktívnu výhradu a je dobre, ak sa ňou bude komisia ďalej zaoberat.“

Ministerstvo zdravotníctva v predbežnom stanovisku tiež konštatuje, že zo strany Komisie pri príprave návrhu mohlo dôjsť k porušeniu zásady subsidiarity a proporcionality.

Ako upozornil Štefanec najzásadnejšia výhrada je v tom, že Komisia má podľa predloženej smernice možnosti, ktoré ju oprávňujú prijímať ďalšie opatrenia nad rámec predloženého návrhu smernice. „Legislatívny rámec na úrovni Spoločenstva má pritom ustanovovať jednoznačné povinnosti pre členské štáty a pre subjekty a nemá zavádzať nové výnimky,“ vysvetlil.

V uznesení výboru sa píše, že „je potrebné, aby sa pri príprave návrhov a odporúčaní v oblasti ďalšej regulácie tabakových výrobkov zúčastňovali procesu tvorby a schvaľovania legislatívy členské štáty na základe svojich identifikovaných potrieb a skúseností“.

Podľa Blahu výhradu subsidiarity v tomto prípade podľa nemožno legitímne využit. „Ako som argumentoval aj na výbore, netreba si pliesť subsidiaritu so suverenitou. V tomto pripade jednoducho princíp subsidiarity nemožno namietať, predmetná otázka sa najlepšie dá riešiť na úrovni únie, nie na úrovni členského štátu,“ uviedol.

(EurActiv/TASR)

Pozície:

Ľuboš Blaha (SMER-SD), predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti (VEZ): „Celkovo vnímam smernicu pozitívne, hlavne ak ide o ochranu zdravia mladých ľudí, ktorí môžu byť najviac ovplyvnení marketingovými ťahmi tabakových spoločností. Veľmi kladne hodnotím aj zlepšenie informovania konzumentov o obsahu tabakových výrobkov, o nebezpečenstvách ich užívania, o možnosti prestať fajčiť a pod. Ako bývalý fajčiar oceňujem všetky nerepresívne nástroje, ktoré môže štát využiť za účelom ochrany zdravia a osvety. Zámer Európskej komisie je jednoznačne dobrý, dôležité je, aby to fungovalo.

Spomedzi výhrad, ktoré boli sformulované v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, mi pripadá ako zmysluplný predovšetkým argument, že návrh komisie môže uľahčiť falšovanie cigariet. Preto som aj podporil spomínané uznesenie. Pretože pokiaľ je to tak a falšovanie by bolo touto smernicou uľahčené, naozaj ide o konštruktívnu výhradu a je dobre, ak sa ňou bude komisia ďalej zaoberat. Iné výhrady nepovažujem za opodstatnené. Napríklad výhradu subsidiarity v tomto prípade podľa mňa nemožno legitímne využit. Ako som argumentoval aj na výbore, netreba si pliesť subsidiaritu so suverenitou. V tomto pripade jednoducho princíp subsidiarity nemožno namietať, predmetná otázka sa najlepšie dá riešiť na úrovni únie, nie na úrovni členského štátu. Rovnako sa mi nepozdávajú ani argumenty, ktoré nevidia súvislosť medzi štandardizáciou balení cigariet a podpory verejného zdravia. Ak som však správne pochopil stanovisko ministerky zdravotníctva, kľúčový je argument uľahčenia pašovania cigariet. To je naozaj problém. Verím, že keď sa podarí vyjasniť pozície z hľadiska tohto vecného problému, smernica bude prijatá.“

Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti (VEZ): „Som predovšetkým rád, že VEZ  schválil túto výhradu, ktorú som inicioval. Stalo sa to tak po prvýkrát v tomto volebnom období. Najzásadnejšia výhrada je v tom, že Európska komisia má podľa tejto smernice možnosti, ktoré ju oprávňujú prijímať ďalšie opatrenia nad rámec predloženého návrhu smernice. Legislatívny rámec na úrovni Spoločenstva má pritom ustanovovať jednoznačné povinnosti pre členské štáty a pre subjekty a nemá zavádzať nové výnimky.

Čo sa týka neúmernej štandardizácie balení, znamená nielen zásah do konkurenčného prostredia a slobodnej voľby ponúkaného tovaru a služieb, ale aj lepšie možnosti pre pašovanie tohto tovaru spoza hraníc EÚ. Keďže odborníci i ministerstvo zdravotníctva považujú súčasné označovanie za dostatočné, nemyslím si, že táto smernica je potrebná. Zámerom smernice je skôr väčšia právomoc Európskej komisie, nepotrebná normalizácia a tým aj ohrozenie európskeho trhu pašovaným tovarom.“