Slovensko udelilo neoprávnenú štátnu pomoc

Krátka správa:

Dánska spoločnosť Glunz&Jensen (zariadenia na grafickú predtlač) získala od Slovenska štátnu pomoc v podobe daňovej úľavy 1,15 milióna eúr (cca 42 mil. Sk), aby otvorila svoj závod v Prešove.

EK od apríla 2007 vyšetrovala, či bola táto pomoc opodstatnená. Napokon dospela k záveru, že Slovensko postupovalo v rozpore s európskymi pravidlami o štátnej pomoci a Glunz&Jensen si daňovú úľavu nesmie uplatniť. EK podporila svoje stanovisko viacerými dôvodmi:

  • Pomoc nebola v súlade so všeobecným pravidlom o štátnej pomoci ("Regionálna pomoc by mala byť udelená v rámci širšej stratégie regionálneho rozvoja s jasne definovanými cieľmi," uvádza sa v stanovisku EK. Glunz&Jensen však získala pomoc ad hoc a Slovensko neposkytlo vysvetlenie, či sa tak nenaruší hospodárska súťaž.)
  • Investícia vznikla ešte pred poskytnutím pomoci, z čoho EK usudzuje, že daňová úľava nebola nevyhnutná
  • Poskytnutie pomoci by bolo nespravodlivé a poškodilo by hospodársku súťaž v EÚ, keďže otvoreniu závodu na Slovensku predchádzalo zrušenie prevádzok Glunz&Jensen v Dánsku a vo Veľkej Británii
  • Glunz&Jensen má aj bez daňovej úľavy silné postavenie na trhu, z čoho EK usudzuje, že štátna pomoc nie je potrebná a iba umocňuje dominantné postavenie spoločnosti v porovnaní s konkurenciou

Slovensko v priebehu vyšetrovania nepredložilo EK žiadne pripomienky. MH SR ani Glunz&Jensen sa k téme zatiaľ nevyjadrili.

Štátnu pomoc nedávno získala aj spoločnosť INA Kysuce s nemeckým vlastníkom. Komisia v tomto prípade rozhodla kladne.