Smernica o právach spotrebiteľa rozdeľuje poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu pripravili návrhu EK o jednotnom súbore pravidiel na ochranu spotrebiteľa v EÚ rozpačité privítanie. Správa EP k tejto legislatíve sa sústreďuje hlavne na posledné štyri kapitoly navrhovanej smernice, ktoré sa venujú všeobecným podmienkam kúpnych zmlúv a záverečným ustanoveniam.

O prvých troch kapitolách sa vo výbore diskutovalo už začiatkom mesiaca.

Návrh, ktorý sa datuje ešte do roku 2008 spája štyri existujúce smernice EÚ v oblasti práv spotrebiteľov do jednej štrukturovanej smernice so siedmymi kapitolami.

Spravodajca, nemecký europoslanec Andreas Schwab (EPP) navrhuje podstatnejšie zmeny najmä čo sa týka štruktúry smernice a obhajuje variabilný prístup k harmonizácii.

Ostatní europoslanci však majú z plánov na zmenu štruktúry smernice obavy.

Britský konzervatívny poslanec Malcolm Harbour (ECR) ktorý predsedá výboru IMCO (pre vnútorný trh) tvrdí, že diskusia o obsahu smernice nie je možná pred tým ako sa poslanci dohodnú na štruktúre.

Harbour radí spravodajcovi a tieňovému spravodajcovi, aby spolupracovali a našli zhodu ešte pred tým, ako má výbor diskutovať o konsolidovanej verzii správy. Europoslanci zároveň požiadali o viac času na posúdenie tak komplexnej legislatívy.

Členské štáty tiež nie sú v tejto otázke jednotné, pretože niektoré podporujú skôr cielenú harmonizáciu na rôznom stupni podľa typu spotrebiteľských zmlúv.

Pôvodný návrh Komisie, ktorý predložila ešte prvá Barrosova Komisia žiadal plnú harmonizáciu, zatiaľ čo nová exekutíva tvrdí, že potrebná je skôr cielená harmonizácia.

Komisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Redingová uviedla, že ak sa o legislatíve nedosiahne dohoda v prvom čítaní, zváži predloženie nového textu.

Pozície

Európska komora obchodu a priemyslu (Eurochambers) vyzvala Európsky parlament, aby pozastavil diskusiu o správe Andreasa Schwaba kým nebude jasné, aké dôsledky budú mať navrhované radikálne zmeny oproti návrhu Komisie.

Ďalšie kroky

  • 12. júl 2010: O konsolidovanom texte sa bude diskutovať vo výbore.
  • 26. október 2010: Naplánované hlasovanie vo výbore.
  • December 2010: Naplánované hlasovanie v pléne EP.
  • 10. december 2010: Diskusia v Rade ministrov.