Spolupráca s tretími krajinami proti podvodom na DPH niektoré štáty nenadchla

Zdroj: TASR, AP Photo/Fabian Bimmer

Strata na príjmoch z DPH v roku 2011 podľa odhadu Európskej komisie dosiahla 193 miliárd eur (1,5 % HDP). Prispeli k tomu rôzne faktory a z veľkej časti najmä podvody.

Po sérii viacerých opatrení v boji proti podvodom na DPH Európska komisia minulý týždeň požiadala o mandát na začatie vyjednávaní s Nórskom a Ruskom o výmene informácií v najcitlivejších sektoroch – telekomunikácie a elektronické služby.

Menšie štáty nemajú zásadné výhrady. Zdieľanie daňových informácií s tretími krajinami však nenadchlo Nemecko. Výber DPH spolkovými krajinami komplikuje snahy federálnej vlády. Grécke predsedníctvo teda nateraz otázku nezaradilo do programu rokovania Rady EÚ.

Skupina expertov, s ktorými Komisia záležitosť konzultovala, poukázala na to, že spolupráca s Nórskom a Ruskom so zameraním sa na poskytovateľov služieb v spomínaných sektoroch je naliehavá. Sťahovanie hudby a videí rovnako aj telekomunikačné služby sú typicky vystavené podvodom s DPH, lebo pri transakciách nie je vždy jasné, či bola daň zaplatená, alebo nie.

Podľa zdroja z prostredia Komisie sa poskytovatelia zo susedných krajín často zapájajú do karuselových podvodov. „Vieme, že je to prípad Ruska,“ poukázal.

Napriek intenzívnemu úsiliu, doteraz prijaté opatrenia zatiaľ priniesli len veľmi skromné výsledky. Krajinám by proti podvodom na DPH mal pomáhať mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý je založený na možnosti krátkodobého uplatňovania prenesenia daňovej povinnosti po jeho náležitom oznámením zo strany dotknutého členského štátu. Výber DPH pri kúpe miesto predaja totiž môže zabrániť väčšine podvodov.

Pri produktoch ako plyn, elektrina, telekomunikačných službách, hracích konzolách, notebookoch, surovinách a drahých kovoch ako aj pri obilí či cukrovej repe krajiny môžu slobodne zmeniť systém výberu DPH.

Nemecko, Francúzsko a Holandsko nedávno zmenili výber DPH pri zemnom plyne a elektrine. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie ohľadom podvodov medzi Rakúskom a Nemeckom.

Niektoré sektory však systém kritizujú. Cukrovarnícky priemysel ľutuje, že sa mechanizmus vzťahuje na cukrovú repu a nie samotný cukor. K podvodom na DPH podľa nich v skutočnosti dochádza pri rafinovanom cukre a nie pri repe. Sprostredkovatelia tak cukor predávajú za veľmi nízku cenu, čo má potom negatívny vplyv na celé odvetvie.