Spotrebné dane na tabak sa zvýšia, najviac pre bezdymové tabakové výrobky

Na archívnej snímke minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO). [TASR/ Pavol Zachar]

Ministerstvo financií predložilo na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Okrem iného výrazne zvyšuje sadzbu na bezdymové tabakové výrobky.  

Ministerstvo novelou sleduje mechanizmus daňového kalendára. Kalendár zákonom stanovuje predvídateľné zvyšovanie sadzieb spotrebnej dane na 4 roky dopredu. Spotrebné dane na tabakové výrobky sa zvyšovali aj v roku 2017 a 2019.

Kalendár pre firmy znamená, že vedia úpravy sadzieb spotrebnej dane pre jednotlivé tabakové výrobky predvídať. Štát vie zase lepšie plánovať rozpočtové príjmy.

Ministerstvo hovorí, že plní sľub z programového vyhlásenia vlády o zdaňovaní negatívnych externalít, v tomto prípade tabaku. Dotkne sa najmä výrobcov a spotrebiteľov.

Ministerstvo novými sadzbami, ktoré by mali platiť k februáru 2021 a v ďalšom krokom k februáru 2023 „reflektuje na vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smerujeme k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia“.

Najvýraznejší nárast vidieť oproti súčasnosti pri bezdymových tabakových výrobkoch (tzv. zahrievaný tabak), ktoré sú na trhu relatívne krátko.

Ministerstvo si od vyšších sadzieb sľubuje vyššie príjmy do štátneho rozpočtu:

V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023.

Cigarety s pôvodnou (súčasnou) sadzbou dane a cenou bude možné dopredávať do konca marca 2021. Podobne to bude aj pri zmene v roku 2023.

Novela tiež sprísni prevoz tabakových výrobkov. Slovensko totiž do praxe zavádza smernicu EÚ, podľa ktorej sa začne využívať elektronická evidencia prepravovaného tovaru. Kým doteraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papierovej podobe, po novom bude celý proces elektronický – od začiatku až do konca. Colné úrady tak budú mať k dokumentom jednoduchší prístup.

Nová úprava zavádza aj smernicu EÚ, ktorá oslobodzuje od dane tabakových výrobkov dodávané pre ozbrojené sily pôsobiace v rámci bezpečnostnej a obrannej politiky Únie.

Štáty žiadajú harmonizáciu spotrebnej dane z nových tabakových výrobkov a e-cigariet

Členské štáty Únie tento týždeň požiadajú Európsku komisiu o zaradenie nových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a zahrievaného tabaku, do pôsobnosti smernice o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Znamená to, že by boli zdanené podobne ako tradičné tabakové výrobky.

Goldplating?

K predloženému návrhu zákona má problém poradný orgán na posudzovanie vybraných vplyvov (Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády S). Vyplýva to z doložky vplyvov, ktorú k novele predložil rezort financií. Komisia žiada presne ukázať zhodu novely so smernicami EÚ, ktoré zavádza, inými slovami, či novela nejde nad rámec povinností vyplývajúcich z európskeho práva (goldplating).

Ministerstvo túto pripomienku odmietlo, s tým, že metodika na posudzovanie goldpatingu má byť podľa uznesenia vlády vypracovaná do júna 2021.

Na rozdiel od prekladateľov, ktorí píšu, že k novele nie sú alternatívne riešenia, Komisia žiada, aby sa do doložky vplyvov zahrnuli „alternatívy k zvyšovaniu spotrebnej dane z tabakových výrobkov pre tú časť smernice, ktorá pojednáva o zvyšovaní spotrebnej dane z tabakových výrobkov“.

Tvrdí tiež, že „zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkoch (najmä pri bezdymových tabakových výrobkoch) bude mať vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov na medzinárodnom trhu.“

Komisia ďalej žiada údaj o predpokladanom vplyve na objem predaja tabakových výrobkov v dôsledku vyššej spotrebnej dane a teda aj predajnej ceny.

Ministerstvo: Predaj v minulosti neklesal

Ministerstvo na to v reakcii uvádza, že vplyv na objem predaja tabakových výrobkov po zvýšení sadzby spotrebnej dane v minulosti – v rokoch 2017 a 2019 – „nepreukázal menší počet predaných kusov cigariet“. „Trend bol podľa daňových priznaní rastúci aj v týchto rokoch,“ píše rezort v doložke vplyvov.

Legislatívci na ministerstve tiež argumentujú, že zvýšením sadzieb Slovensko dobieham susedné štáty EÚ, od ktorých sme sa v priemere vzdiali v cene tabakových výrobkov o 23 centov. Na konečnú cenu bude mať podľa rezortu vplyv aj konkurenčné prostredie na slovenskom trhu.

Tabaková sekcia Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV), ktorá pokrýva takmer všetkých výrobcov tabakových produktov na Slovensku, sa obáva, že návrh na zdraženie cigariet povedie k cenovému šoku, ktorý môže viesť k nárastu nelegálneho dovozu a výroby tabakových výrobkov.

„Vítame ochotu rezortu o budúcom vývoji daní diskutovať a veríme, že výsledkom bude nastavenie, ktoré nepoškodí trh ani spotrebiteľa,“ cituje postoj združenia Denník E.

Znižovanie rizík užívania tabaku: Bude Británia príklad pre kontinentálnu Európu?

Prístup známy ako znižovanie škôd (harm reduction) a jeho uplatnenie pri potláčaní tradičného fajčenia zatiaľ nie je univerzálne akceptovaný. Hoci nie je bez rizík, tie sú podľa zástancov prístupu prevážené prínosmi oslabenia najškodlivejších dopadov fajčenia.