Správa: Európske armády plytvajú daňami

Dvadsaťsedem členských krajín EÚ investuje do svojich armád sumu v ročnom objeme 204 mld. eur (údaj z roku 2006). Prostriedky sa utrácajú na udržiavanie početného personálu, no len málo vojakov má k dispozícii modernú a kvalitnú výstroj, resp. len minimum prešlo špecializovaným výcvikom, informuje o správe „European Military Capabilities“ britský denník Guardian. Problémom je aj nedostatočné financovanie výskumu nových vojenských technológií, zatiaľ čo veľký objem finančného balíka si podelia dodávateľské firmy, ktoré zásobujú jednotlivé národné trhy špecifickými armádnymi produktmi.

„Ozbrojené sily sú nepostačujúce, s nedostatočným výkonom a plytvajú peniazmi daňových poplatníkov,“ komentuje závery správy Guardian. Ako príklad uvádza, že za ostatných 9 rokov európske krajiny vyslali do zahraničných misií rôzneho druhu každý rok 55-79 tis. príslušníkov ozbrojených jednotiek. Je to však iba niečo okolo troch percent z celkového počtu aktívneho vojenského personálu (celkovo 2 mil. príslušníkov).

Vojenská bojaschopnosť Európy sa bude odvíjať predovšetkým od britsko-francúzskej spolupráce. Práve armády týchto dvoch krajín v prevažnej miere zastupujú Európu v zahraničných misiách. V Británii je však prítomná silná politická opozícia pre akúkoľvek užšiu vojenskú spoluprácu a integráciu v rámci EÚ. Na druhej strane, francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa viackrát nechal počuť, že by rád videl EÚ, ktorá je schopná vojensky zasiahnuť kdekoľvek vo svete aj bez strategickej podpory USA.  Denník Guardian uzatvára, že riešením nie je vytvorenie jednotnej európskej armády, naopak, správa zdôrazňuje národný charakter otázok bezpečnosti krajín.