Špinavé peniaze sa majú prať ťažšie

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

Mená konečných vlastníkov podnikov a trustov mali byť uvedené vo verejných registroch, ktoré budú spravovať členské štáty.

Navrhovaná legislatíva požaduje od bánk, audítorov, právnikov, realitných agentov a kasín väčšiu ostražitosť voči podozrivým transakciám svojich klientov.

Verejné centrálne registre by obsahovali informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, vrátane nadácií, holdingov a trustov.

Tieto registre by mali byť vzájomne prepojené a na základe identifikácie osoby aj verejne prístupné.

„Verejné centrálne registre skomplikujú život zločincom, ktorí sa snažia ukryť svoje peniaze. Naša ekonomika v súčasnosti stráca v dôsledku daňových únikov obrovské množstvo prostriedkov,“ uviedla spravodajkyňa Výboru EP pre občianske slobody Judith Sargentini (Zelení/EFA).

„Dnešok je dobrým dňom pre občanov, ktorí si ctia zákony a zlým dňom pre zločincov,“ povedala spravodajkyňa ekonomického výboru EP Krišjānis Kariņš (EĽS, LV).

Do pôsobnosti smernice spadajú aj kasína. Poskytovatelia iných služieb v oblasti hazardných hier, pri ktorých je riziko prania špinavých peňazí nízke, by mohli byť členskými štátmi vyňatí z pôsobnosti nových pravidiel.

Zmeny schválené v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí podporujú prístup založený na hodnotení rizika. Ten členským štátom umožní lepšie identifikovať, pochopiť a obmedziť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Parlament schválil aj nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť sledovateľnosť, platcov, príjemcov a ich majetku.

Pravidlá týkajúce sa „politicky exponovaných osôb," teda osôb, u ktorých je v dôsledku ich medzinárodnej funkcie riziko korupcie vyššie, by sa malo rozšíriť aj na „domáce politicky exponované osoby“. Týka sa to napríklad hláv štátov, členov vlád, sudcov najvyšších súdov, poslancov a podobne.

Parlament schválil úpravy legislatívneho návrhu v prvom čítaní. Textom sa ďalej budú zaoberať poslanci, ktorí budú zvolení v májových eurovoľbách.

Pozície

"Nebezpečenstvá súvisiace s praním špinavým peňazí a s financovaním terorizmu sa neustále vyvíjajú. Je preto nevyhnutné pravidlá zamerané na boj proti nim posilňovať," uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, Smer-SD).

"Šetrenie pohybu záhadne zmiznutých zdrojov z ukrajinskej ekonomiky ukázalo, že tieto peniaze sú ukryté v holandských trustoch a nie v zámorských daňových rajoch. Aj štáty EÚ dnes v tichosti profitujú z prania špinavých peňazí," uviedol europoslanec Jaroslav Paška (EFD, SNS).

"Prijatá smernica napomôže fungovaniu obchodných registrov v členských štátoch, ktoré budú zahŕňať informácie o reálnom vlastníctve a pomôžu identifikovať skutočné zisky spoločností, predovšetkým pri cezhraničných obchodných transakciách," uviedla europoslankyňa Monika Smolková (S&D, Smer-SD).

"Pri boji proti praniu špinavých peňazí je dôležité poznať skutočných vlastníkov podnikov alebo obchodných transakcií. Len tak sa dá zabrániť, aby prostriedky získané trestnou činnosťou boli legalizované. Preto je potrebné zlepšiť fungovanie obchodných registrov v členských štátoch a ich prepojenie," uviedla europoslankyňa Anna Záborská (EPP, KDH).

V súvislosti s údajmi z prepájaných centrálnych europoslanec Sergej Kozlík (ALDE, SDS) pre TASR uviedol, že europoslanci sa výrazne zasadzovali za to, aby poskytovanie údajov nebolo svojvoľné, ale aby naozaj išlo iba o údaje, keď existuje vážne podozrenie z prania špinavých peňazí.

"V Európskom parlamente existuje politická zhoda, ale aj zdvihnutý prst, aby nedochádzalo k zneužívaniu sledovania toku peňazí nevhodným spôsobom," konštatoval Kozlík.