Štáty Únie v roku 2017 prišli o 137 milárd eur na príjmoch z DPH

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Podľa zverejnených údajov sa daňová medzera na DPH na Slovensku znížila o viac ako dva percentuálne body na 23,2 percenta, keď výpadok činil bezmála 1,8 miliardy eur. Z 28 členských krajín EÚ je v tejto štatistike na 24. mieste.

Členské krajiny EÚ stratili v roku 2017 na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH) 137 miliárd eur. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK) s odvolaním sa na výsledky ňou vypracovanej štúdie.

Podľa zverejnenej štúdie daňová medzera na DPH, čiže celkový rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mierne znížila, stále však zostáva veľmi vysoká.

Komisia zdôraznila, že táto výrazná medzera opäť potvrdila potrebu komplexnej reformy pravidiel EÚ v oblasti DPH, ako ju navrhla v roku 2017, a vyžaduje si aj intenzívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom obmedziť podvody s DPH.

Rozdiel v DPH meria účinnosť opatrení na presadzovanie DPH a dodržiavanie predpisov v každom členskom štáte, pretože poskytuje odhad strát z dôvodu podvodov a daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam, bankrotom, finančným platobným neschopnostiam a nesprávnym výpočtom.

https://twitter.com/EU_Taxud/status/1169558350608183302

Slovensko si polepšilo, no zostáva na chvoste

Podľa zverejnených údajov zaznamenalo najväčšiu daňovú medzeru na DPH v roku 2017 Rumunsko, kde „zmizlo“ 36 percent príjmov z DPH. Nasledovali Grécko (34 percent) a Litva (25 percent). Najmenšie medzery boli vo Švédsku, Luxembursku a na Cypre, kde sa “stratilo” iba 1 percento príjmov z DPH. V absolútnom vyjadrení bola v uvedenom roku zaznamenaná najväčšia medzera na DPH v Taliansku – okolo 33,5 miliárd eur.

Vo väčšine členských štátov sa výpadok za posledných 12 mesiacov znížil; zvýšil sa len v troch. Najlepšie si so stratou DPH poradili na Malte (zníženie výpadku o 7 percentuálnych bodov), v Poľsku (6 percentuálnych bodov) a na Cypre (4 percentuálne body). Sedem štátov znížilo medzeru o viac ako dva percentuálne body. Je medzi nimi aj Slovensko, ktoré sa tento rok dostalo pod úroveň 25 percent (23,2 percenta). no ostáva v tejto štatistike stále na chvoste dvadsaťosmičky – na 24. mieste. Celkovo tak Slovensko za rok prišlo o bezmála 1,8 miliardy eur na DPH.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1169555951898247169

V nominálnom vyjadrení sa v roku 2017 daňová medzera na DPH znížila o 8 miliárd eur, na 137,5 miliárd eur. Nevybraná časť DPH v roku 2017 predstavovala v EÚ ako celku 11,2 percenta celkových príjmov z DPH, čo znamenalo mierny pokles v porovnaní s 12,2 percenta v predchádzajúcom roku. Komisia upozornila, že tento klesajúci trend možno pozorovať už piaty rok po sebe.

Správa o rozdieloch v DPH v krajinách EÚ sa týka roku 2017, pretože toto je posledné obdobie, za ktoré sú k dispozícii komplexné údaje z národných aj vlastných zdrojov. Tohtoročná štúdia však zaviedla nový prvok, ktorým je prognózovanie, poskytujúce takzvané „rýchle odhady“ za rok, ktorý predchádza roku zverejnenia.

Rýchle odhady na rok 2018 naznačili, že daňová medzera na DPH bude pravdepodobne pokračovať v klesajúcom trende a celkovo klesne pod 130 miliárd eur, čiže pod hranicu 10 percent z celkovej daňovej povinnosti pri DPH.

Je potrebná veľká reforma

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol, že priaznivá hospodárska klíma a niektoré krátkodobé politické riešenia zavedené EÚ v roku 2017 pomohli znížiť medzeru v DPH.

„Bude ale potrebné, aby sa uskutočnila dôkladná reforma systému DPH, aby bol viac odolný voči podvodom. Naše návrhy na zavedenie definitívneho a pre podniky priaznivého systému DPH zostávajú na stole. Členské štáty si nemôžu dovoliť vyčkávať, kým sa stratia ďalšie miliardy na DPH z dôvodu nelegálnych aktivít, karuselových podvodov a nezrovnalostí v systéme,“ opísal situáciu komisár.