Štáty žiadajú harmonizáciu spotrebnej dane z nových tabakových výrobkov a e-cigariet

Ilustračný obrázok. [Unsplash/Echo Grid]

Členské štáty Únie tento týždeň požiadajú Európsku komisiu o zaradenie nových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a zahrievaného tabaku, do pôsobnosti smernice o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Znamená to, že by boli zdanené podobne ako tradičné tabakové výrobky.

Aktualizované 27. mája o 9.00 o pozíciu Ministerstva financií SR.

„Súčasné ustanovenia smernice 2011/64 EÚ sú menej účinné, pretože už buď nie sú dostatočné, alebo sú príliš úzko zamerané na to, aby riešili súčasné a budúce výzvy týkajúce sa niektorých výrobkov, ako napríklad tekuté náplne do elektronických cigariet, zahrievaného tabaku a ďalších typov výrobkov novej generácie, ktoré vstupujú na trh,“ uvádza sa v predbežných záveroch Rady, ktoré videl EURACTIV.com.

„Preto je nevyhnutné a potrebné aktualizovať regulačný rámec EÚ s cieľom riešiť súčasné a budúce výzvy týkajúce sa fungovania vnútorného trhu harmonizáciou definícií a daňového zaobchádzania s novými výrobkami (ako sú napríklad náplne do elektronických cigariet a zahrievaný tabak), vrátane výrobkov, ktoré nahrádzajú tabak, bez ohľadu na to, či obsahujú nikotín, aby sa predišlo právnej neistote a regulačným rozdielom v EÚ,“ uvádza sa v návrhu záverov.

Závery Rady by mali členské štáty odobriť v stredu (27. mája) na schôdzke stálych zástupcov členských štátov pri EÚ (COREPER II), ktorí pripravujú zasadnutia ministrov.

Členské štáty Únie takisto požiadajú Komisiu, aby Rade predložila legislatívny návrh s cieľom „vyriešiť, podľa potreby, obavy uvedené v týchto záveroch“.

„Slovenská republika podporila prijatie záverov Rady s cieľom dosiahnutia začatia prác na legislatívnom návrhu smernice čo najskôr,“ uviedlo pre EURACTIV.sk ministerstvo financií. Ďalšie detaily neposkytlo.

Náhrady za cigarety si časom vypýtajú vlastnú reguláciu

Ak budú nové produkty na trhu úspešné, otvorí to pre vlády aj EÚ mnoho otázok. Zatiaľ chýbajú dáta, na ktorých reguláciu postaviť.

Pre tradičné cigarety sú na úrovni EÚ harmonizované pravidlá pre štruktúru dane a sadzby. To sa ale netýka nových produktov a každý štát k nim môže pristupovať podľa vlastného uváženia. Na Slovensku elektronické cigarety spotrebnej danie nepodliehajú vôbec, pri zahrievanom tabaku sú v rovnakej daňovej kategórii ako voľný tabak.

Situácia na jednotnom trhu EÚ je sa preto veľmi líši. Niektoré členské štáty zdaňujú tekuté náplne do e-cigariet a zahrievaný tabak inak ako tradičné tabakové výrobky, zatiaľ čo iné ich nezdaňujú nijako.

V januári 2018 Európska komisia kvôli nedostatku údajov nenavrhla harmonizáciu prístupu k spotrebnej dani z elektronických cigariet a iných nových tabakových výrobkov až do doby kým nebudú dostupné ďalšie dáta.

Vo správe z februára 2020 Komisia píše, že z hľadiska vnútorného trhu predsatvuje chýbajúci spoločný prístup problém.

„Na trhu sa zrýchlil vývoj v oblasti e-cigariet, výrobkov zahrievaného tabaku a prichádza nová generácia moderných výrobkov (obsahujúcich nikotín alebo canabis),“ uvádza sa v správe.

„Súčasná nedostatočná harmonizácia daňového regulačného rámca pre tieto výrobky takisto obmedzuje možnosť monitorovať ich vývoj na trhu a kontrolovať ich pohyb,“ dodala.

Výrobcovia nových produktov argumentujú, že nové tabakové výrobky a elektronické cigarety v sebe nesú nižšie zdravotné riziká v porovnaní s tradičným fajčením a regulačný rámec, vrátane toho daňového, by to mal zohľadniť.

Znižovanie rizík užívania tabaku: Bude Británia príklad pre kontinentálnu Európu?

Prístup známy ako znižovanie škôd (harm reduction) a jeho uplatnenie pri potláčaní tradičného fajčenia zatiaľ nie je univerzálne akceptovaný. Hoci nie je bez rizík, tie sú podľa zástancov prístupu prevážené prínosmi oslabenia najškodlivejších dopadov fajčenia. 

Predstavitelia európskych inštitúcií zatiaľ volia opatrený prístup. Otázka, na ktorú sa teraz sústredí najväčšia pozornosť je, akú harmonizovanú štruktúru a sadzbu Európska komisia navrhne, respektíve, akú budú presadzovať členské štáty.