Ako stopovať tabak: Na technické riešenie sa čaká

track and trace

Unikátny kód na obale cigariet, zdroj: Packaging Europe

Každá desiata cigareta v EÚ sa predá ilegálne. Od mája 2019 by mal v Európskej únii existovať sofistikovaný elektronický systém na vystopovanie celej cesty každého balíčka cigariet. V angličtine sa mu hovorí „track and trace“.

Už dnes sa pracuje s možnosťou, že sa termín zavedenia systému stanovený v tabakovej smernici EÚ, nestihne.

Zmyslom je odstrániť resp. významne sťažiť pašovanie a falšovanie cigariet. Tie nie sú problémom len pre daňové úniky, ale aj z hľadiska bezpečnosti, kedy je tento druh nelegálneho obchodu napojený na vážnejší organizovaný zločin alebo terorizmus.

Unikátny identifikátor

V praxi ide o to, aby bola každá krabička či kartón cigariet obsahovala „unikátny identifikátor“ (nositeľ informácie) a špeciálny kolok ako bezpečnostnú ochranu. Po načítaní identifikátora je každá krabička vystopovateľná od momentu výroby až po konečného predajcu.

Zavedenie takéhoto monitorovania predpokladá ako tabaková smernica EÚ tak aj Rámcový dohovor o kontrole tabaku (FCTC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Do budúcnosti by malo ísť o globálny systém.

Čo ani roky po prijatí smernice nie je jasné, na akej technológii by mal byť tento systém postavený ako ani to, kto by ho mal prevádzkovať. Rozhodnutie padne formou implementačného aktu Európskej komisie, čo je európska podoba ministerskej vyhlášky.

Európska komisia začala na tomto rozhodnutí pracovať už v roku 2014. Prvú analýzu uskutočniteľnosti, ktorú externe zadala, spochybnili niektoré členské krajiny.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/ako-sledovat-tabak/

Tri scenáre

Komisia následne poverila inú konzultačnú spoločnosť, ktorá vypracovala tri scenáre. Líšia sa najmä v miere zapojenia tabakového priemyslu, čo je zároveň hlavným bodom sporu.

Prvý scenár hovorí o tom, že systém bude mať pod palcom práve priemysel. Tabakové spoločnosti už dnes na svojich vlastných výrobkoch podobný systém prevádzkujú.

V tomto prípade sú pochybnosti, či by to bolo v súlade s protokolom FCTC Svetovej zdravotníckej organizácie. Ten okrem iného hovorí, že tabakový priemysel má byť úplne vylúčený z diskusií o podobe regulácie tabaku.

Argument proti znie, že v tomto prípade nejde primárne o otázku regulácie tabaku v prospech verejného zdravia, ale technickú realizovateľnosť nástroja na boj s nelegálnym obchodom, daňovými únikmi a organizovaným zločinom.

K opatrnosti nabádajú aj tí, ktorí pripomínajú prípady z minulosti, kedy tovar na čierny trh umiestňovali samotní výrobcovia.

Opačnou alternatívou je systém, ktorý by kompletne prevádzkovala nezávislá tretia strana. Táto možnosť zahŕňa dodatočné náklady a komplikácie, najmä na linke medzi výrobcami a operátorom. V neposlednom rade bude operátor narábať s veľkým objemom obchodne citlivých údajov.

Tretí scenár ráta s rozdeleným zodpovednosti medzi priemysel a nezávislého operátora.

Kompromisné riešenie

Diskusia sa momentálne prikláňa ku kompromisnej tretej možnosti. Diskusie sa vedú dlho za účasti členských štátov, expertov, či poskytovateľov služieb.

Istý čas sa zdala byť favoritom na technické dodanie celého systému švajčiarska spoločnosť Sicpa, ktorá už dodáva technológiu pre bezpečnostné prvky eurobankoviek. Spoločnosť ale momentálne čelí podozreniam z korupčného správania v Brazílii.

Pre väčšinu aktérov, ako aj pre Európsku komisiu, je tiež dôležité aj to, aby bol systém čo najviac interoperabilný.

Slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D) hovorí, že boj proti nelegálnemu tabaku je dôležitý, nakoľko obchod s ním nadobudol „enormné rozmery“.

Emotívna diskusia

Viaceré možnosti realizácie „track and trace“ systému by mali mať podľa nej posudzované rovnako a transparentne.

„Žiadne z riešení nemôže byť vopred preferované, tak ako to aj napriek chýbajúcim faktom, vyplynulo zo spochybňovanej analýzy, ktorú si pred časom nechala vypracovať Európska komisia. Diskusia v tejto oblasti je v súčasnosti na rôznych úrovniach veľmi emotívna. To je však na škodu, naopak je potrebné, aby sa stala odbornou a vecnou za účasti všetkých relevantných aktérov,“ hovorí europoslankyňa.

„Výsledné riešenia musia dávať dôraz predovšetkým na bezpečnosť spotrebiteľa, ochranu maloletých, prevenciu a prísne postihovanie mafiánskych praktík v obchodovaní s nelegálnym tabakom.“