Štúdia MMF: rovná daň je „módou“

Krátka správa

Štúdia nazýva rovnú daň „nie práve revolúciou, ale určite niečím ako módou“. Zdôrazňuje, že existujúce systémy rovnej dane v niektorých z ôsmych nových členských krajinách sa „zásadne odlišujú“ a „empirické dôkazy o ich dopadoch sú veľmi obmedzené“. Ďalej pokračuje, že neexistuje jasné pravidlo, ktoré by hovorilo, že zavedenie rovnej dane povedie k zvyšovaniu príjmov z výberu daní, či väčšej ochote platiť dane.

Podľa štúdie niektoré zo systémov rovnej dane mohli dokonca zvýšiť progresivitu – mali teda opačný než plánovaný efekt. Autori tvrdia: „Udržateľnosť rovnej dane ostáva nejasná. Štrukturálne neposkytujú prijaté rovné dane koherentný rámec pre riešenie ťažkostí, ktoré dnes vnímajú takmer všetky krajiny pri zdaňovaní medzinárodne mobilného kapitálového príjmu.“

rovná daň prijatá v daň z osobného príjmu po reforme …a pred reformou firemná daň po reforme zmeny v odpočítateľnom minime
Estónsko 1994 26% 16-33% 26% mierny nárast
Litva 1994 33% 18-33% 29% značný nárast
Lotyšsko 1997 25% 25% a 10% 25% mierne zníženie
Rusko 2001 13% 12-30% 37% mierny nárast
Ukrajina 2004 13% 10-40% 25% nárast
Slovensko 2004 19% 10-38% 19% značný nárast
Gruzínsko 2005 12% 12-20% 20% zrušené
Rumunsko 2005 16% 18-40% 16% nárast

Hlavnou ekonomickou nevýhodou, ktorú so sebou prináša zavedenie rovnej dane s výškou blízkou spodnej hranici daňového rozsahu pred reformou, je podľa autorov negatívny dopad na menšie podniky: „Uvažovanie v oblasti politickej ekonómie podporuje prijatie daňových pásiem, ktoré sú výhodné pre ľudí so stredným príjmom: a to je presne skupina ktorá zvykne stratiť najviac zo zavedenia druhej vlny rovnej dane.“

Štúdia sa pozerá kriticky na pobláznenie okolo rovnej dane: „Viditeľným a znepokojivým sprievodným znakom diskusie o rovnej dani je, že je poznamená viac rétorikou a utvrdzovaním sa vo vlastných postojoch, než analýzou a dôkazmi.“ Autori si myslia, že takýto spôsob môže naznačovať neúspešný koniec schémy rovnej dane: „Samé rozšírenie rovnej dane podkopáva jej hodnotu ako signál: môže sa ukázať, že je príliš ľahké ju imitovať.“

Autori uzatvárajú: „Hoci v skupine krajín s rovnou daňou určite pribudnú noví členovia, v istom zmysle je zaujímavejšou otázkou, či sa neobjavia aj dezertéri.“