Štúdia: Spotreba nelegálneho tabaku v Austrálii stúpla

Generické balenie cigariet v Austrálii, Zdroj: TASR/AP Photo/Minister for Health and Ageing

Austrálska vláda sa v snahe o zníženie spotreby tabaku a výdavkov na liečbu chorôb v dôsledku fajčenia rozhodla zvýšiť spotrebnú daň z cigariet a zaviesť tzv. generické obaly cigariet bez farieb či grafiky s veľkými zdravotnými výstrahami pokrývajúcimi 70 % prednej časti obalu. Cigarety sa v neatraktívnych škatuľkách olivovej farby v krajine predávajú od konca minulého roka.

Podľa správy, ktorú vypracovala audítorská firma KPMG s podporou tabakových firiem, spotreba nelegálneho tabaku v uplynulom roku stúpla z 11,8 % na 13,3 %. Opiera sa pritom o spotrebiteľský prieskum a prieskum odhodených prázdnych škatuliek cigariet, ktorých bolo naprieč Austráliou vyzbieraných 16 tisíc. Následne boli preskúmané, pričom sa určilo, či boli kúpené legálne alebo nelegálne.

Odhadované daňové straty sú na úrovni miliardy dolárov. Miera spotreby nelegálneho tabaku pritom zaznamenáva rastúci trend od roku 2007. Čierny trh v Austrálii zásobujú najmä cigarety z Ázie a Stredného východu.

Štúdia tiež upozorňuje, že celková spotreba tabaku (či už legálneho alebo nelegálneho) ostáva stabilná. Od roku 2009 pritom sledovala klesajúci trend.

Tabakové firmy poukazujú, že zo zavedenia generických obalov v krajine najviac vyťažili pašeráci a falšovatelia a to na úkor štátnej pokladnice.

Na zavedenie generických obalov sa po Austrálii chystá aj Írsko, ktoré už tradične tvrdo postupuje v boji proti fajčeniu. Týmto krokom chce zvýšiť efektivitu zdravotných výstrah a obmedziť atraktivitu cigariet najmä medzi mladými. O zavedení generických obalov tento rok uvažovala aj Veľká Británia, no začiatkom mája od svojho zámeru upustila.

Podobné opatrenie bolo zvažované aj na úrovni EÚ v rámci revízie smernice o tabakových výrobkoch. Podľa pôvodného návrhu Komisie mali zdravotné výstrahy pokrývať 75 % plochy prednej a zadnej strany balenia. Viaceré krajiny, vrátane Slovenska, však s takýmto postupom nesúhlasili, najmä pre obavy z uľahčenia falšovania cigariet a posilnenia čierneho trhu.

Europoslanci nakoniec začiatkom októbra prijali legislatívny návrh revidovanej tabakovej smernice, podľa ktorej by zdravotné výstrahy mali pokrývať 65 % plochy obalov. V súčasnosti rokujú s členskými štátmi a Európskou komisiou.

Snahou je dosiahnutie dohody do konca roka, respektíve do konca mandátu súčasných europoslancov pred voľbami v máji budúceho roka. V prípade dosiahnutia medziinštitucionálnej dohody by nové pravidlá mali platiť od roku 2015.