Súd EÚ bude riešiť, či je kartová hra bridž športom

bridž dph

Obraz: The Bridge Players, autor: George Charles Aid (1872-1938)

Anglická únia bridžu (The English Bridge Union – EBU) organizuje turnaje bridžu. Za účasť sa platí poplatok.

Otázka znie, či má z týchto poplatkov platiť daň z pridanej hodnoty (DPH). Únia tvrdí, že má nárok na jej vrátenie podľa výnimky definovanej európskym právom.

Britské daňové orgány to ale vidia inak.

Európska legislatíva o DPH hovorí, že výnimku môžu mať služby „úzko naviazané na šport alebo telesnú výchovu“ ak ich vykonáva nezisková organizácia.

EBU má pocit, že sa na výnimku kvalifikuje, najmä ak šport vnímame nie len ako prospešnú fyzickú ale aj duševnú aktivitu.

Tvrdí, že stimulovanie mysle je rovnako dôležité ako fyzické cvičenie.

Daňový a colný úrad Jej Veličenstva táto argumentácia celkom nepresvedčila a odmietol na túto aktivitu uplatňovať výnimku z platby DPH. Bridžová únia sa preto obrátila na súd.

Ten sa obrátil na Súdny dvor EÚ po tom, čo zistil, že členské štáty EÚ majú rôzne kritériá na to, čo sa dá považovať za „šport“.

Napríklad Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko s Holandsko tvrdia, že pre účely smernice EÚ o DPH považujú bridž za šport. Írsko a Švédsko však nie.

Nie je šport ako šport

Bridž aj šach mali ambíciu zaradiť sa aj na letnú Olympiádu. Ani jednému sa ale výbor presvedčiť nepodarilo, hoci bridž oficiálne uznal ako „mentálny šport“. V posledných rokoch sa tiež rozmáha nová disciplína, ktorá spája šach a box – chessboxing.

Športový bridže je kartová hra pre štyroch hráčov, kde hráči sediaci oproti sebe a tvoria pár nazývaný linka. Hrá sa s jednou sadou kariet bez žolíkov.

Najslávnejší hráči brižu sú napríklad postava Jamesa Bonda, ale tiež Warren Buffet, Bill Gates, skupina Radiohead, zosnulý herec Omar Shariff ale aj komixová postava – pes Snoopy.

Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu by sa mal vyjadriť 2. marca.

Iné kuriózne dilemy

Európska smernica o DPH bola už v minulosti stavala národné inštitúcie pred kuriózne otázky.

Úprava umožňuje nižšiu sadzbu ako je minimálna uplatňovať aj prípade kín a iných kultúrnych služieb. Bolo to tak aj v Belgicku, kde bola sadzba na kiná len na úrovni 6 %.

To chcelo využiť aj erotické centrum BVBA prevádzkujúce videokabínky, kde sa po vhodení mincí dajú v súkromí sledovať filmy pre dospelých.

Centrum tvrdilo, že nižšia sadzba by sa mala vzťahovať aj na jeho služby.

Belgické úrady však boli proti. Podľa nich sex-shop nie je kinom, ale „automatizovaným rekreačným zariadením“ a to musí podľa zákona svojim zákazníkom účtovať vyššiu 21 % daň.

Európsky súdny dvor dal vtedy Belgicku za pravdu.

 

Čítajte aj: Erotické centrum žaluje Belgicko. Tvrdí, že je kino.