Summit dal šancu zelenej DPH

Pozadie:

Európska komisia odštartovala pripomienkové konanie k zmenám v možnostiach uplatňovať zníženú sadzbu DPH v EÚ. Štandardná minimálna sadzba DPH je 15%. Členské štáty môžu uplatňovať nižšie sadzby iba na tovary a služby, ktoré presne stanovuje európska legislatíva. Zoznamy týchto výnimiek Brusel aktuálne prehodnocuje, čomu slúži aj pripomienkové konanie. Definitívny legislatívny návrh bude známy v lete 2008.

Otázky:

Najväčšiu šancu zaradiť sa na zoznam výnimiek zníženej sadzby DPH v EÚ majú ekologické produkty. Potvrdzuje to záver minulotýždňového jarného summitu európskych lídrov. Výsledný dokument vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý „zváži takú sadzbu DPH, ktorá zvýši využitie energeticky efektívnych tovarov a energeticky úsporných materiálov.“ Výsledná legislatíva by mala byť „viac v súlade s cieľmi EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám.“

Zmienka o zelenej DPH je predovšetkým víťazstvom Veľkej Británie. Britský premiér Gordon Brown zaslal pred summitom všetkým európskym lídrom list, kde ich žiadal o podporu zníženej DPH pre ekologické produkty. Najväčšiu pomoc získal od Francúzska. Všetky členské štáty sa mu presvedčiť nepodarilo: „Niektoré krajiny odmietajú túto myšlienku,“ vyhlásil po skončení vrcholnej európskej schôdzky šéf Komisie José Barroso. On sám spolu so svojím kabinetom podporuje „pozitívnu diskrimináciu ekologických produktov,“ ale zdôraznil, že každé daňové rozhodnutie v EÚ musí získať jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Preto „pochybuje“ o úspechu britského snaženia. 

Európsky komisár pre dane László Kovács pre EuropeanVoice vyhlásil, že Komisia zvažuje zníženú DPH rozšíriť najmä o

  • ekologické produkty
  • audio knihy
  • detské plienky

Tieto tovary figurujú aj v dokumente, ktorý otvoril verejné pripomienkové konanie k legislatívnym zmenám v oblasti DPH. Kovács však zdôraznil, že akákoľvek zmena bude musieť byť podložená hĺbkovou analýzou vplyvov na trh, dopyt, ekonomiku a zamestnanosť.

O veľa väčšie šance na úspech majú služby náročné na prácu a lokálne poskytované služby (oprava šatstva, obuvi, bicyklov, kaderníctvo, výstavba a oprava obytných domov…). Aktuálne sa na ne vzťahuje výnimka zníženej DPH len dočasne do roku 2010. Podľa nového návrhu by sa táto možnosť mala stať trvalou.

Dokument EK obsahuje aj návrhy na vylúčenie z kategórie výnimiek zníženej DPH. Patria sem napríklad farmaceutické produkty.