Superznížená sadzba DPH na Slovensku? Nový návrh Komisie to umožňuje

Za určitých podmienok budú mlcť členské štáty aplikovať aj superzníženú daň. FOTO: Pixabay.

Európska exekutíva chce stanoviť zoznam tovarov a služieb, u ktorých nemôže klesnúť sadzba DPH pod 15 percent. U zvyšku si budú štáty určovať sadzbu slobodne. Dnešná prax je opačná.

Európska komisia vo štvrtok navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty EÚ viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, a tak vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov.

Najnovšie legislatívne návrhy sú ďalším krokom k naplneniu Akčného plánu v oblasti DPH, ktorý Komisia predstavila v apríli 2016. Jeho cieľom je vytvorenie jednotného priestoru v oblasti DPH v EÚ, ktorý bude odolnejší voči daňovým podvodom a priaznivejší pre podnikateľské prostredie.

Voľnejšie ruky pre členské štáty

Európska dvadsaťosmička sa dnes v oblasti DPH riadi spoločnými pravidlami, ktoré boli v roku 1993 pôvodne dohodnuté len na prechodnú dobu. Členské štáty ich preto dnes už považujú za neaktuálne a obmedzujúce. Umožňuje im uplatňovať znížené sadzby DPH len pre vybraný okruch odvetví a výrobkov. Krajiny EÚ tak čelia tlaku zvýhodňovať niektoré druhy tovaru pred inými, nižšími sadzbami DPH. Komisia chce splniť svoj záväzok daný členským štátom a dať im voľnejšiu ruku pri určovaní sadzieb.

Európska exekutíva chce obrátiť súčasný systém stanovovania nižšej sadzby DPH. Podľa dnešných pravidiel existujú dva zoznamy tovarov, u ktorých môžu členské štáty zaviesť nižšiu sadzbu z pridanej hodnoty ako 15 percent. Špeciálna sadzba však nemôže byť nižšia ako 5 percent. V niektorých štátoch ako napríklad Francúzsko či Taliansko existujú osobitné výnimky pre takzvané superznížené sadzby.

Po novom by sa mal naopak zaviesť spoločný zoznam vybraných okruhov tovaru (zbrane, hazardné hry, alkohol atď.), na ktorý sa vždy bude uplatňovať 15 percentná alebo vyššia daň. U väčšiny tovarov a služieb však budú môcť členské štáty sami aplikovať zníženú sadzbu. Vážený priemer sadzby DPH však nemôže byť menší ako 12 percent.

Štandardnú sadzbu DPH vo výške 15 percent budú členské štáty povinné dodržiavať aj podľa nových pravidiel. Najnižšiu DPH v rámci EÚ uplatňuje Luxembursko (17 percent), najviac za pridanú hodnotu platia Maďari (27 percent). Na Slovensku je zákonom stanovená 20 percentná základná sadzba DPH a desať percentná znížená sadzba.

Členské štáty však budú môcť odteraz zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 až 15 percent, jednu sadzbu v rozmedzí od 0 až 5 percent a tiež nulovú sadzbu na tovar oslobodený od DPH.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici upozornil, že členské štáty sú pod tlakom zástupcov priemyslu a záujmových skupín meniť sadzby DPH v prospech jedného či druhého odvetvia.

„Súčasné pravidlá im nedávajú veľa možností. Preto sa skôr diskutuje o tom, ktorý výrobok alebo ktorá služba môže byť oprávnená na uplatnenie nižšej sadzby, ako o tom, akým spôsobom zaplátať diery v rozpočtoch spôsobené podvodmi s DPH. Nový návrh dá vládam voľnosť pri stanovovaní sadzieb DPH a my sa budeme môcť sústrediť na riešenie podvodov,“ vysvetlil.

Boj proti podvodom s DPH pokračuje

Štvrtková iniciatíva Komisie má tiež prispieť k väčšej odolnosti DPH voči daňovým cezhraničným podvodom. Súčasťou návrhu je prechod systému DPH na zásadu „cieľovej krajiny“, to znamená krajiny, kde sa tovar alebo služby využívajú. Podľa tejto zásady by daň odviedol dodávateľ krajine, kde boli produkty či služby vytvorené. Finančný úrad krajiny pôvodu by však vyzbieranú daň neskôr rozdelil do štátov, kde sa tovar spotrebuje.

Podvody s DPH už nebudú také jednoduché. Komisia prišla s novými pravidlami

Boj Európskej komisie s daňovými podvodmi pokračuje. Po digitálnej ekonomike a daňových rajoch si Európska komisia posvieti aj na cezhraničné podovody s DPH.

„Pred tromi mesiacmi prišla Komisia s návrhom celkovej revízie pravidiel týkajúcich sa DPH v EÚ v snahe zaviesť konečný režim DPH. To znamená zaviesť zásadu účtovania DPH v krajine určenia. Dnešné návrhy týkajúce sa sadzieb DPH by mali vstúpiť do platnosti hneď po zavedení konečného režimu,“ uviedol počas oficiálneho predstavenia návrhu Valdis Dombrovskis, podpredseda Európksej komisie pre euro a sociálny dialóg.

Eurokomisár tým odkazoval na novembrový súbor nástrojov predstavený Komisiou, ktoré majú pomôcť riešiť podvody s DPH. Tie podľa odhadov Európskej exekutívy v členských štátoch EÚ spôsobujú výpadok príjmov na úrovni viac ako 50 miliárd eur.

Úľava pre malé firmy

Európska exekutíva chce riešiť aj problém menších podnikov, ktoré sú vystavené neprimeraným nákladom na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH. Podniky s cezhraničnou pôsobnosťou musia v porovnaní s podnikmi obchodujúcimi na domácom trhu znášať o 11 percent vyššie náklady. Najviac sú tým postihnuté menšie firmy. Znamená to prekážku v raste, lebo malé firmy tvoria 98 percent všetkých podnikov v EÚ.

Návrh Komisie chce umožniť viacerým podnikom využívať výhody zjednodušených pravidiel DPH, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba pre tie najmenšie firmy. Celkové náklady na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH sa tak každoročne znížia o 18 percent.

https://twitter.com/EU_Taxud/status/954310325721067520

Komisia pripomenula, že podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, ktorý sa líši od krajiny ku krajine. Tieto oslobodenia od dane však platia iba pre domáce podniky. Malé podniky obchodujúce v rámci EÚ nemajú rovnaké podmienky. Súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, ale nové pravidlá zavedú maximálnu výšku príjmu (dva milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia (zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušenú fakturáciu a vedenie záznamov), bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH.

Malé firmy oslobodené od DPH budú oslobodené aj od povinností súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami. Zavedie sa limit 100 tisíc eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH firmám pôsobiacim vo viacerých členských štátoch.

Návrh novej legislatívy z dielne Komisie bude  potrebovať schválenie Európskeho parlamentu a jednohlasný súhlas všetkých členských štátov. Európski ministri financií budú o návrhu diskutovať na budúcotýždňovom zasadnutí Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN)