Švédi chcú opäť znížiť dane a podporiť zamestnanosť

Návrh je štvrtou úrovňou vládneho programu zameraného na postupné znižovanie dane z príjmu, ktorá je úmerná výške príjmu a priemerne dosahuje okolo 31 %. Vysoké odvody udržujú pevnú sociálnu sieť v krajine. Cieľom iniciatívy v tomto prípade je najmä podpora vôle jednotlivcov vrátiť sa spať do práce.

Okrem toho by dane mali pomôcť aj rozvoju malých a stredných podnikov v monarchii. Z výhod miernejšieho daňového režimu by mali čerpať najmä firmy v start-up štádiu a neskoršieho rozvoja.

„Vládna koalícia sa dohodla na reformách podporujúcich podnikanie a zamestnanosť, ktoré by mohli doniesť pozitívne výsledky z dlhodobého hľadiska. Musíme nastaviť podmienky tak, aby bola práca výnosnejšia a aby boli firmy schopné zamestnať viac ľudí,“ píše sa v stanovisku vlády.

Aj keď sa monarchia postupne dostáva z recesie, očakáva silnú vlnu sociálnej krízy s nezamestnanosťou na úrovni 11,4 % v roku 2010. Okrem dane z príjmu chcú zároveň zvýšiť daňový bonus na dieťa pre rodičov s čiastočným úväzkom alebo živnostníkov.

Švédsky minister financií Anders Borg na adresu reformy poznamenal: „V neistých časoch krízy je veľa ľudí pod tlakom deštruktívnej ekonomickej a sociálnej exklúzie po tom, čo stratili prácu. Snažíme sa obmedziť napáchané škody a chceme poskytnúť pomoc všetkým nezamestnaním, podporou tvorby pracovných miest a propagovaním podnikania,“ cituje portál Tax-News.