Tabaková loby sa vyhráža pre plán zaviesť generické obaly cigariet

Nové pravidlá donútia tabakové spoločnosti v Austrálii, aby svoje produkty predávali v generických obaloch, bez príkras či lôg, no s dominantnými obrázkovými zdravotnými výstrahami.

Senátori dnes totiž schválili príslušnú legislatívu. Kým zákon vstúpi do platnosti v decembri 2012, treba ešte prijať niekoľko dodatkov.

Niečo podobné môže v rámci návrhu revízie smernice o tabakových výrobkoch postihnúť aj tabakové firmy operujúce v EÚ. Európsky komisár pre zdravie John Dalli v pripravuje analýzu vplyvu direktívy, ktorej úpravu by mali zverejniť začiatkom budúceho roka. Jednou zo zvažovaných opatrení je práve zavedenie generických obalov.

Podľa komisárovho hovorcu sa exekutíva ešte v tejto otázke definitívne nerozhodla. Vývoj v Austrálii však pozorne a so záujmom sleduje.

Varovania od predajcov

Pracovná skupina, ktorú založila federácia tabakových predajcov (CEDT), v utorok ostro skritizovala generické balenie a vyhlásila, že Komisia vôbec nepočúva ani priemysel ani predajcov.

Prezident CEDT Giovanni Risso poukázal, že ako budú zavedené opatrenia ako generické obaly, zväčšené zdravotné výstrahy či zákazy niektorých ingrediencií, môžu spôsobiť výpadok daňových príjmov na úrovni 20 miliárd eur. Okrem toho sa vplyvom čierno-bielych obalov zvýši aj aktivita cigaretových pašerákov a falšovateľov. Na toto vo svojej správe upozornila aj slovenská pracovná skupina, ktorá vypracovala príspevok do konzultácie k revízii smernice o tabakových výrobkoch.

Nemenovaný zástupca malopredajcov vyhlásil, že Dalli nemá v právomoci zavádzať takúto harmonizáciu maloobchodu, pretože z pohľadu Aktu o jednotnom trhu, neboli podané žiadne sťažnosti, že by dochádzalo k narúšaniu trhu. Predstaviteľ tabakového sektora, ktorý si neželal byť menovaný, dokonca uviedol, že voči Dallimu podniknú právne kroky.

V Austrálii sa podobne vyjadrila spoločnosť British American Tobacco (BAT), ktorá tvrdí, že zavedenie generických balení je protiústavné.

Návrh ešte nepredložili, sektor je netrpezlivý

Tabakový sektor znepokojuje aj ohrozená ochrana práv duševného vlastníctva vzhľadom na to, že generické obaly zrušia logá a obchodné známky. Hovorca Komisie uviedol, že Brusel komunikuje priamo s austrálskou vládou, aby si aj takého dôsledky overil.

„EÚ požiadala Austráliu o viac informácií o tom, ako v zákone zohľadnila svoje záväzky v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie (WTO), najmä Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva,“ reagoval hovorca Komisie.

Pozície:

„Tabak je najväčším zdravotným rizikom v Európe, ktorému sa dá vyhnúť. Spôsobuje viac problémov ako alkohol, drogy, vysoký krvný tlak, nadváha alebo vysoký cholesterol. Zabíja polovicu svojich užívateľov,“ vyhlásil komisár John Dalli.

Giovanni Risso, prezident CEDT: „Veríme, že môžeme kvalifikovane prispieť do rozhodovacieho procesu v kontexte revízie smernice o tabakových výrobkoch, aby sme ochránili zákonnosť trhu, záujmy dospelých a zodpovednú konzumáciu tabaku.“