Tabaková smernica: legislatívny proces zavŕšený

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

Nová legislatíva o tabakových výrobkoch by mala vstúpiť do platnosti v máji tohto roku. Vlády následne budú mať dva roky na jej implementáciu do národných zákonov. Väčšina schválených pravidiel sa tak začne uplatňovať v praxi od prvej polovice 2016.

Cieľom novej smernice je dosiahnuť, aby sa spotreba tabakových výrobkov a tabaku stala v EÚ menej príťažlivá, a to najmä pre mladých ľudí.

Používanie tabaku vedie v EÚ ročne približne k 700 000 úmrtiam, ktorým by sa dalo predísť,. Prevažná väčšina fajčiarov začína fajčiť vo veľmi mladom veku -70 percent pred dovŕšením 18. roku života a 94 percent  vo veku mladšom ako 25 rokov.

Diskusie, ktoré predchádzali schváleniu tabakovej smernice, od začiatku vyvolávali veľký rozruch. Verejná konzultácia k možnej revízii smernice o tabakových výrobkoch začala ešte v septembri 2010 . Mala obrovský ohlas, pričom Komisia zaznamenala 85 tisíc príspevkov, čo je historicky najviac. Revidované znenie zverejnila v decembri 2012 a inštitúcie kompromis dosiahli po zložitých vyjednávaniach v decembri 2013, takmer presne rok po predložení návrhu. Európsky parlament schválil legislatívny návrh vo februári tohto roku.

Niektoré kľúčové opatrenia novej smernice:

Zdravotné varovania

Novou právnou úpravou sa zväčší plocha vyhradená pre zdravotné varovania na 65 percent na prednej aj zadnej strane balenia. Navyše, varovania nebudú už len v textovej podobe, ale pôjde o povinnú kombináciu obrazu a textu.

Balenia, ktoré obsahujú menej ako 20 cigariet, a teda sú lacnejšie a deťom dostupnejšie, by mali byť zakázané na celom území EÚ. Dnes sú takého balenia dostupné už iba v hŕstke členských štátov.

Elektronické cigarety

Elektronické cigarety by mali byť regulované ako liečivá, pokiaľ ich výrobca ponúka ako pomôcku na odvykanie od fajčenia. V opačnom prípade budú považované za tabakové výrobky s maximálnou povolenou koncentráciou nikotínu 20 mg/ml.

Vymeniteľné náplne elektronických cigariet by mali byť zatiaľ povolené. E-cigarety by mali byť navrhnuté tak, aby neohrozovali deti, mali by obsahovať zdravotné varovania a podliehať rovnakým obmedzeniam z hľadiska reklamy, ako tabakové výrobky.

Zoznam prísad a zákaz príchutí

Nový legislatívny text zakazuje aromatizované cigarety a ochutený tabak určený na vlastnoručné balenie cigariet, ktoré by prostredníctvom charakteristickej príchute zatraktívnil tieto produkty pre mladých.

Mentolové cigarety by mali byť zakázané od roku 2020. Vodné fajky by mohli naďalej využívať ochutený tabak.

Európska komisia by mala vypracovať takzvaný prioritný zoznam povolených prídavných látok pre cigarety a tabak na balenie cigariet. Prísady, ktoré sú nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov, napríklad cukor, budú povolené. Naopak, obzvlášť zdraviu škodlivé prísady budú zakázané a regulačné orgány by mali získať právomoc vyžadovať od tabakového priemyslu vypracovanie dodatočných štúdií o škodlivosti prioritných látok.

Pozície

Spravodajkyňa návrhu, europoslankyňa, Linda McAvan (S&D, UK) po prijatí legislatívy v Parlamente 26. februára 2014 uviedla: „Táto smernica je vyvrcholením rokov práce zoči-voči intenzívnemu lobovaniu tabakového priemyslu. Nové opatrenia sú veľkým krokom vpred v súvislosti s kontrolou tabaku. Pomôžu nám zabrániť tomu, aby bola naverbovaná ďalšia generácia fajčiarov. Vieme, že sú to deti, nie dospelí, kto začína fajčiť: drvivá väčšina fajčiarov začne pred ich osemnástimi narodeninami“.

Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA):  „Po viac než troch rokoch odkladania a politikárčenia dostali občania Európy novú smernicu, ktorá ich lepšie ochráni pred zavádzajúcim marketingom. Nová tabaková smernica síce nestanovuje globálne štandardy verejnej ochrany zdravia, avšak reviduje opatrenia na kontrolu tabaku v členských krajinách EÚ a umožňuje im prijať prísnejšie pravidlá na reguláciu tabakových produktov. Fajčenie má devastačné následky nie len pre spoločnosť a zdravotné systémy, ale aj ekonomiky krajín. Balenia cigariet majú precízny dizajn, ktorého cieľom je  pritiahnuť určité skupiny spotrebiteľov.“

Philip Morris International, regionálny prezident pre EÚ Drago Azinovič:  „Smernica o tabakových výrobkoch –  dnes (14. marca 2014) schválená Radou – je znepokojujúcim odklonom od európskych základných štandardov proporcionálnej tvorby politiky založenej na dôkazoch, v dôsledku ktorej sa budú naďalej porušovať práva duševného vlastníctva a podkopávať Chartu EÚ. Namiesto ďalšej harmonizácie vnútorného trhu –  proklamovaného cieľa smernice,  opatrenia v nej obsiahnuté majú len málo spoločného so zlepšením verejného zdravia. EÚ bude menej konkurencieschopná. Viac spotrebiteľov bude týmto dotlačená k tomu, aby siahla po ponuke na neregulovanom čiernom trhu s tabakom. Bude to rana pre niekoľko 100 000 ľudí, ktorí pracujú v legálnom tabakovom priemysle a tiež vlády členských krajín, ktoré v súčasnosti zápasia s tým ako vykryť diery v rozpočtoch.“