Tabaková smernica pri zákaze príchutí nediskriminovala, rozhodol súd

Zber tabaku v bulharskej dedine Komuniga. [TASR/AP/Petar Petrov]

Tabaková smernica z roku 2014 sa znova ubránila na európskom súde. Predmetom sporu bola aj otázka, či prechodné obdobie pre mentolové cigarety nebolo porušením princípu rovnakého zaobchádzania.

Nemecká rodinná firma Planta Tabak vyrába a predáva tabakové produkty. Pred prijatím európskej regulácie to bol predovšetkým aromatizovaný tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet s mentolovou príchuťou.

Firma na nemeckom súde tvrdila, že sa na jej produkty európsky zákaz uvádzania tabakových výrobkov s charakteristickou arómou na trh (a zdravotných varovaní a pravidiel prezentácie výrobku) nevzťahujú.

Tabaková smernica zakazuje od mája 2016 používanie príchutí v tabakových výrobkoch. Podľa mnohých expertov totiž pomáhajú príchute prekonať nepríjemný pocit pri začiatkoch fajčenia, čo prispieva k rozšírenosti fajčenia. Druhým dôvodom je, že fajčiar dym z ochuteného tabaku vdychuje spravidla intenzívnejšie.

Smernica zakázala príchute ako sú čokoláda alebo vanilka. Vzhľadom na veľký podiel na trhu, dostali mentolové cigarety výnimku do mája 2020. V smernici sú definované ako výrobky, ktoré predstavujú vo svojej kategórii viac než 3 percentá celkového predaja v EÚ.

Nemecká firma napadla práve definovanie produktov, ktoré majú nárok na výnimku cez objem predaja. Tú totiž spĺňajú mentolové cigarety, ale už nie voľný tabak. Firma tvrdila, že ide o porušenie princípu právnej istoty a princípu rovnakého zaobchádzania. Inými slovami tvrdili, že regulácia zaobchádza inak s porovnateľnými výrobkami.

S podobnou argumentáciou spochybnila aj to, že sa prechodné obdobie neuplatnilo na cigarety s inými arómami, ako je napríklad vanilka alebo eukalyptus, keďže tieto výrobky majú totožné objektívne charakteristické znaky a rovnaké riziká pre ľudské zdravie.

Prípad sa z nemeckého súdu dostal na Súdny dvor EÚ.

Ten vo svojom dnešnom (30. januára) rozsudku potvrdil platnosť smernice v jej znení a  teda aj to, že rozdielny prístup k rôznym výrobkom je opodstatnený. Prechodné obdobie sledovalo  podľa súdu legitímny zámer dať veľkej skupine spotrebiteľov priestor a čas prejsť na iné produkty. Členské štáty však nemajú možnosť dodávať ďalšie prechodné obdobia nad rámec smernice, dopĺňa súd.

Súd opätovne potvrdil, ako to urobil už v spore s Poľskom (C-358/14), že zákaz príchutí je primeraným zásahom pri dosahovaní cieľov v oblasti verejného zdravia, keďže bolo dokázané, že príchute sú atraktívne najmä pre mladých ľudí a uľahčujú konzumáciu tabaku. Poľsko je krajina, kde sú mentolové cigarety obzvlášť populárne.

Súd EÚ potvrdil platnosť tabakovej smernice

Nové pravidlá o baleniach cigariet či zákazu mentolovej príchute sú platné a neporušujú primárne právo EÚ, rozhodol včera Súdny dvor EÚ.

K ďalším otázkam nemeckého súdu európski sudcovia vysvetlili, že smernica zakazuje poskytovanie informácií o chuti, vôni, či príchutiach nie len na propagačné ale aj na ostatné účely a to aj v prípade mentolovej príchute, ktoré je ešte prechodne povolená.

Rovnako platí, že je zakázané používanie log, ktoré odkazujú na príchute. Hoci sú ochranné známky duševným vlastníctvom, sú odmieta aj argument, že ide o vyvlastnenie. Súd to vníma ako obmedzenia práva na majetok. Zákaz použitia platí na jednotlivých spotrebných balíčkoch cigariet, no firmy ich stále ich môžu používať vo veľkoobchode.