Tabaková smernica v EP: Treba znížiť atraktivitu fajčenia medzi mladými

Generické balenie cigariet v Austrálii, Zdroj: TASR/AP Photo/Minister for Health and Ageing

Europoslanci revidovanú smernicu o tabakových výrobkoch počas verejného vypočutia označili za jednu z najvýznamnejších tém, ktorou sa zaoberajú. Parlament vyzýval k urýchlenému predloženiu návrhu, aby sa záležitosť stihla uzavrieť ešte v súčasnom funkčnom období.

Európska komisia ho predstavila 19. decembra 2012. Pôvodná direktíva vstúpila do platnosti v roku 2001 a harmonizuje predpisy členských štátov týkajúce sa výroby a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich produktov.

EÚ nemá kompetenciu zasahovať do zdravotníckej politiky krajín, preto regulácia smeruje do oblasti vnútorného trhu. Úpravu však Komisia chce využiť na zníženie počtu fajčiarov.

Priorita írskeho predsedníctva

Revidovaná smernica patrí aj medzi jednu z priorít írskeho predsedníctva. Ako v úvode uviedol írsky minister zdravotníctva James Reilly, ide najmä o ochranu životov pred smrtiacim návykom. Podľa údajov Eurobarometra v Európe fajčí 28 % populácie, na Slovensku 23 %.

Zhruba 700 tisíc Európanov ročne zomiera na dôsledky chorôb spojených s konzumáciou tabaku. Ako zdôraznil minister, polovica fajčiarov skôr či neskôr zomrie v dôsledku fajčenia. Odhad výdavkov na zdravotnú starostlivosť pritom dosahuje 25,3 miliardy eur. Podľa štúdií až 70 % fajčiarov v Európe začalo pritom fajčiť ešte pred dosiahnutím 18. roku života.

Reilly teda poukázal, že treba zabrániť atraktivite fajčenia najmä medzi mladým. Uznal však, že jediné opatrenie počet fajčiarov a detí, ktoré začnú fajčiť, nezníži. Kľúčová je podľa neho v tomto smere kombinácia opatrení v podobe efektívnej legislatívy, rozsiahlej podpory tých, čo sa s návykom rozhodnú skoncovať a širokej kampane v médiách o škodlivých účinkoch fajčenia.

Švédsky europoslanec Carl Schlyter (Skupina zelených/Európska slobodná aliancia) uviedol ako príklad dobrej praxe bezplatnú linku pomoci pre ľudí, ktorí chcú prestať fajčiť, uvedenú na obaloch cigariet v Austrálii. Podľa jeho slov by bolo vhodné zaviesť ju aj v Európe.

Tabak má chutiť ako tabak

Komisár pre zdravie Tonio Borg nevyhnutnosť revidovať smernicu argumentoval tým, že má už 11 rokov a treba ju prispôsobiť súčasnej realite, dnešným vedeckým poznatkom a tomu, čo sa deje na medzinárodnej scéne. „Na trhu sa objavili výrobky, ktoré vyzerajú ako dámsky rúž alebo parfém a nevyzerajú ako tabak. Tabak by však mal nielen vyzerať ako tabak, ale aj chutiť ako tabak a nie ako vanilka, či voňať po cukrovinkách,“ zdôraznil.

Doktorka Martina Pötschkeová-Langerová vedúca oddelenia na prevenciu rakoviny Nemeckého centra pre výskum rakoviny počas diskusie upozornila, že prísady ako mentol, cukry či sladké drievko zvyšujú karcinogénne účinky počas horenia. Treba podľa jej slov zakázať všetky prídavné látky, ktorú sú karcinogénne či už v zhorenej alebo nezhorenej forme. Výrobcovia tabakových výrobkov by z jej pohľadu mali preukazovať, že všetky látky, ktoré používajú sú neškodné.

Práve navrhovaný zákaz príchutí, 75-percentná plocha škatuliek pre zdravotné výstrahy a tiež neutrálne obaly boli hlavnou témou diskusie. Európskou ambíciou je totiž znížiť počet fajčiarov o 2 % za päť rokov. Podľa komisára na to treba urobiť dve veci. Najprv presvedčiť mladých, aby nezačali fajčiť a potom tých, čo už fajčia, aby fajčiť prestali.

Dopomôcť majú obrázkové výstrahy, ktoré budú šokovať. „Navrhujeme, aby keď sa ľudia pozrú na tabakový výrobok, aby si jasne uvedomovali, že si ním poškodia zdravie a potom sa môžu rozhodnúť, či ho chcú skonzumovať alebo nie. Fajčenie v EÚ nezakazujeme, ale chceme fajčiarom alebo tým, čo chcú začať fajčiť, povedať, čo budú s nimi robiť,“ vysvetlil.

Straty na daniach

Ďalší rozmer problematiky načrtla dánska europoslankyňa Anna Rosbachová (Európski konzervatívci a reformisti) v tom, že fajčenie je síce zlé pre verejné zdravie, ale „dobré“ pre rozpočty krajín. „Neviem či si napríklad Írsko môže dovoliť upustiť od takého príjmu, aký prinášajú cigarety a tabak. Chceme všetkých chrániť pred škodlivými účinkami, ale zároveň členské štáty potrebujú tieto peniaze. Samozrejme treba výstrahy, má ísť o informovanie, ale netreba to poňať ako zákaz, pretože dospelý človek musí mať právo rozhodnúť sa, či si kúpi alebo nekúpi ten alebo iný druh cigariet. Tak ako si môže vybrať nákup iných výrobkov,“ vysvetlila.

Minister Reilly na tento argument reagoval slovami, že cieľom smernice nie je zasahovať do života ľudí, ale to, aby si uvedomili, že ich fajčenie ovplyvňuje ich okolie, vrátane detí. „Keby sme v Európe vyvinuli nový liek, ktorý by zachránil státisíce životov, všetci by boli zaň, a tu máme návrh, ktorý by zachránil 700 tisíc životov každý rok v Európe, prečo ho potom všetci nepodporujeme? Veríme v slobodu voľby každého jednotlivca, nemôžeme však im dovoliť, aby škodili ľuďom okolo seba,“ vysvetlil.

Snahou legislatívy je podľa komisára Borga dosiahnuť, aby fajčenie bolo tým menej atraktívnym rozhodnutím. Uznal, že pokles počtu fajčiarov bude mať ekonomické dôsledky či už na príjmy do rozpočtov, alebo počet pracovných miest. Poukázal však, že kým príjmy štátov z tabakového priemyslu dosahujú 20 miliárd eur, je to menej ako 25,3 miliardy eur, ktoré štáty míňajú na liečbu ochorení súvisiacich s konzumáciou tabakových výrobkov plus straty pre znižovanie produktivity.

Vedecké dôkazy

Zástupca tabakového odvetvia Michiel Reerink, člen predstavenstva CECCM (Confederation of European Community Cigarette Manufacturers) uviedol, že cigarety súvisia so závažnými rizikami pre zdravie a preto treba vyvinúť primeranú reguláciu priemyslu, ktorá bude však na základe dôkazov. Sektor má výhrady voči 75-percentnej ploche obalov na zdravotné výstrahy, kritizoval tiež návrh, že štáty môžu dobrovoľne zaviesť generické obaly.

Podľa jeho slov nie sú spoľahlivé dôkazy o tom, že keď sa zväčšia varovania na obaloch, zníži sa počet fajčiarov alebo že deti nezačnú fajčiť. Spochybnil tiež, či spotrebitelia informácie o škodlivosti fajčenia čerpajú práve z obalov tabakových výrobkov.

Úlohou smernice má byť aj zlepšenie vnútorného trhu. Reerink upozornil, že miesto toho zavádza obmedzenia dizajnu a výrazne zníži konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť sektora. „Navrhuje zložité opatrenia, ktoré budú znamenať vyššie náklady pre väčšie i menšie spoločnosti. Členské štáty budú musieť prijímať opatrenia aj tam, kde to doteraz nebolo potrebné,“ konštatoval.

Ako ďalej pokračoval ak dôjde k zákazu určitých typov cigariet, fajčiari neprestanú fajčiť, ale prejdú na iné cigarety alebo sa obrátia na pašerákov či falšovateľov. Pašovanie a prienik ťažko odlíšiteľných nelegálnych výrobkov v súvislosti so zmenou balení cigariet vyvolávajú obavy aj na Slovensku (EurActiv, 20/09/2012).

Pozície:

"Prínosom smernice je snaha o nastavenie nových podmienok hlavne v oblasti predaja elektronických cigariet, bylinných cigariet a nových výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie," uviedlo na adresu tabakovej smernice Ministerstvo zdravotníctva SR.

"Na druhej strane smernica obsahuje niekoľko návrhov najmä čo sa týka štandardizácie balení tabakových výrobkov, markantného zväčšenia plochy pre varovné označenia, zavedenia ďalších varovných označení na bočných stranách balenia cigariet a mnohých ďalších. Jedným z ďalších otázok v mnohých článkov smernice je aj právomoc Európskej komisie na prijímanie delegovaných právnych aktov k smernici."