Tabaková smernica zmobilizovala zástancov elektronických cigariet

Ilustračné foto, Zdroj: TASR

Budúci týždeň má podľa predbežného plánu v Európskom parlamente prebehnúť hlasovanie o návrhu novej smernice o tabakových výrobkoch. Pôvodné znenie platí už od roku 2001. V tabakovom odvetví za tento čas však došlo k rozsiahlemu rozvoju.

Komisia sa preto snaží o revíziu direktívy s cieľom uľahčiť fungovanie vnútorného trhu v odvetví tabakových výrobkov pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany verejného zdravia. Od nových pravidiel si sľubuje zníženie počtu fajčiarov aj úmrtí v dôsledku fajčenia.

Medzi novozavedené výrobky patria aj napríklad elektronické cigarety. Vzhľadom na to, že ich regulácia sa v jednotlivých štátoch líši, Komisia ich v rámci revízie zaradila medzi produkty, na ktoré sa majú vzťahovať právne predpisy EÚ.

Elektronické cigarety obsahujúce nikotín pod stanovenou úrovňou majú byť podľa návrhu na trh uvádzané so zdravotnou výstrahou. Tie, čo ju prekročia, budú musieť byť najprv schválené ako lieky napríklad v rámci nikotínovej substitučnej terapie pri odvykaní od fajčenia.

Pár dní pred plánovaným hlasovaním, ktorého konanie stále nie je isté (EurActiv, 03/09/2013) sa zaktivizovali zástancovia elektronických cigariet, ktorí tvrdia, že navrhovaný krok bude viesť k ich obmedzeniu, zníženiu ich atraktívnosti, obmedzeniu dostupnosti a inovácií a zvýšeniu nákladov.

Odvolávajú sa na to, že elektronické cigarety sú jednoduchou alternatívou ku klasických cigaretám. „Tí, čo v súčasnosti používajú elektronické cigarety nebudú mať inú možnosť ako vrátiť sa spať k fajčeniu klasických cigariet a tí, ktorí ich fajčia nebudú mať možnosť na ne prejsť,“ uvádzajú v stanovisku.

Revidovaná tabaková smernica by mala tiež priniesť zväčšenie zdravotných výstrah či zákaz príchutí. V súčasnosti sa očakáva pozícia Európskeho parlamentu, dohoda medzi inštitúciami by mala podľa plánu padnúť do konca roka. Po schválení by legislatíva mala vstúpiť do platnosti v priebehu troch rokov.