Tabakovú smernicu spochybňuje britský výrobca e-cigariet

 Britská firma má problém s článkom č. 20 smernice, ktorý reguluje elektronické cigarety. Smernica ako celok vstupuje do platnosti v roku 2016.

Ak by sa smernica zaviedla tak, ako bola schválená radikálne zmení trh s elektronickými cigaretami. Mnohé z nich by mali byť stiahnuté z predaja.

Totally Wicked vo svojom stanovisku tvrdí, že smernica neprimeraným spôsobom zasahuje do princípu voľného pohybu tovarov v EÚ a voľného poskytovania služieb.

Elektronické cigarety vraj neodôvodnene dostáva do nevýhodnej pozície v porovnaní s tabakovými výrobkami.

Podľa britského ministerstva zdravotníctva, ktoré sa sťažnosťou firmy zaoberalo, si myslí, že by sa mal k tvrdeniam spoločnosti zaujať stanovisko Súdny dvor EÚ.

Na 6. októbra 2014 je v Londýne naplánované vypočutie, na základe ktorého britský administratívny súd uváži, či sa obráti na európsky súdny dvor v Luxemburgu a ak áno, s akou otázkou.

Súd EÚ by sa potom záležitosťou zaoberal niekedy v priebehu roku 2015. Koncom júla sa kvôli rovnakej smernici obrátilo na Súdny dvor EÚ Poľsko kvôli plánovanému zákazu mentolových a iných príchutí v cigaretách. Varšava tvrdí, že bude ako krajina s veľmi vysokou spotrebou takýchto tabakových produktov novou úpravou ako krajina neprimerane smernicou zasiahnutá.

(Poľsko chce napadnúť EÚ za zákaz predaja mentolových cigariet)

Zákaz cigariet s príchuťami sa predpokladá podľa smernice od roku 2020.