Transakčná daň bude zrejme s výnimkami

Zdroj: TASR, AP Photo/Fabian Bimmer

Zavedenie dane z finančných krajín na základe posilnenej spolupráce zvažuje 11 členských štátov – Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Pôvodný návrh Európskej komisie počíta s 0,1-percentnou daňou na akcie a dlhopisy a 0,01-percentnou na deriváty. Podľa očakávaní by pri uplatňovaní v 11 štátoch predstavujúcich dve tretiny HDP EÚ mala priniesť príjmy vo výške 30 až 35 miliárd eur ročne. Vzťahovať sa nemá na bežné finančné operácie občanov a podnikov, ako sú pôžičky, platby, poistenie, vklady a podobne.

Avšak vzhľadom na právne pochybnosti a obavy, že negatívne ovplyvní financovanie ekonomiky a podnikov, zúčastnené krajiny pracujú na revidovanom znení. Návrh dane okrem toho pred Súdnym dvorom EÚ napadla Veľká Británia za to, že zasahuje do jej trhu s cennými papiermi, ktorý je najväčší v EÚ.

Podľa pracovného dokumentu, ktorý získala agentúra Reuters, je na stole široká škála výnimiek. Už minulý rok viaceré krajiny, vrátane Slovenska, žiadali vyňatie transakcií so štátnymi dlhopismi. Podľa slovenského rezortu financií by sa nemala vzťahovať ani na penzijné schémy či niektoré nefinančné spoločnosti.

Pokiaľ ide o vládne dlhopisy, tak malo byť zdaňované obchodovanie na sekundárnom trhu. Dokument však upozorňuje, že by to mohlo zvýšiť náklady na obsluhu štátneho dlhu a mali by dostať výnimku.

Okrem vládnych dlhopisov sa prvýkrát uvažuje aj o vylúčení derivátov a dlhových cenných papierov spod pôsobnosti transakčnej dane, hoci stáli za prehlbovaním finančnej krízy v období 2007 – 2009.

„Treba zvážiť, či nevyňať niektoré kategórie derivátov, alebo či ich zdaňovanie neodložiť, vzhľadom napríklad na ich prepojenosť s trhom štátnych dlhopisov a s tým spojeným vplyvom na ne,“ cituje z dokumentu agentúra Reuters.

Dokument tiež poukazuje na nejasnosti ohľadom toho, kedy by sa derivátové zmluvy mali zdaňovať – pri zápise, obchodovaní alebo na konci životnosti. Okrem toho, ak budú vyňaté vládne dlhopisy, budú musieť byť vyňaté aj korporátne dlhopisy, aby sa predišlo diskriminácii.

Vyňatie niektorých derivátov by uvítalo najmä Francúzsko, ktorého banky sú kľúčovými hráčmi na tomto trhu.

Komisár zodpovedný za oblasť daní Algridas Šemeta pre rakúske periodikum Der Standard uviedol, že dohoda je možná v prvej polovici tohto roka, napriek výnimkám, ktoré žiadajú niektoré krajiny. „Najhorším scenárom by bola dohoda na transakčnej daní, ktorá by bola plná dier, takže by sa transakcie presunuli inam,“ konštatoval Šemeta.

(EurActiv/Reuters)