Transakčná daň: Súdny dvor EÚ zrejme zamietne sťažnosť Británie

Súdny dvor EÚ, Ilustračné foto: ECJ

Londýn má námietky voči rozhodnutiu, ktoré má umožniť skupine krajín Únie presadiť svoje plány v oblasti zdaňovania akcií, dlhopisov a derivátov.

Podľa Británie je zavedenie transakčnej dane neférovým zásahom do trhov  okolitých krajín. Takýto krok zo strany skupiny štátov by mohol aj Britániu prinútiť vyberať daň, z ktorej nebude krajina profitovať.

Je to len jedna z viacerých sťažností Británie na plánované alebo už schválené pravidlá z Bruselu. Londýnu pritom ide o zastavenie ďalšej centralizácie EÚ vo finančných službách. Zavedenie transakčnej dane podporuje Francúzsko aj Nemecko, spolu s ďalšími deviatimi krajinami, vrátane Slovenska.

Verdikt Súdneho dvora EÚ, ktorý by mal byť zverejnený 30. apríla, prichádza v čase pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Británia sa na súd v Luxemburgu obrátila minulý rok, avšak rozhodnutie Súdneho dvora EÚ sa neočakávalo skôr ako v roku 2015.

Hovorca Súdneho dvora povedal, že súd využil možnosť nevykovať vypočutie či vyžiadanie si stanovísk, čím výrazne skrátil čas na vynesenie rozhodnutia.

„Je to bežný postup. Nebol nijakým spôsobom urýchlený,“ povedal hovorca.

Keďže návrh na zavedenie dane z finančných transakcií na úrovni všetkých členských štátov bol zamietnutý pre výhrady niektorých krajín. Jedenásť štátov, vrátane Slovenska, sa preto rozhodlo k nej pristúpiť na základe režimu tzv. posilnenej spolupráce.

Podľa názoru právnikov rýchle rozhodnutie súdu pravdepodobne znamená, že Británia so svojou sťažnosťou neuspeje.

„Fakt, že súd bol ochotný rozhodnúť bez híringu či ďalších stanovísk by mohol znamenať, že britská sťažnosť bude v predbežnom stanovisku Súdneho dvora  vyhodnotená ako predčasná,“ povedala Alexandria Carr, právnička spoločnosti Mayer Brown.

„Rozhodnutie, že námietky Londýna sú predčasné by nemalo Británii zabrániť podať ďalšie námietky proti legislatíve, ktorá by bola prípadne schválená 11 krajinami v oblasti dane z finančných transakcií,“ dodala Carr.

Na druhej strane, ak by Británia nepodala sťažnosť v tomto štádiu prípravy legislatívy, riskovala by, že neskoršie námietky by boli vyhodnotené ako oneskorené, dodala právnička.

Jednotlivé časti legislatívy o zavedení dane už vyvolali právne pochybnosti. Podľa názoru právnikov z krajín Únie by mohlo byť protiprávne, že transakčná daň bude mať vplyv na krajiny, kde sa nebude uplatňovať.   

Transakčná daň by podľa očakávaní  – pri uplatňovaní v 11 štátoch predstavujúcich dve tretiny HDP EÚ  – mala priniesť príjmy vo výške 30 až 35 miliárd eur ročne.

Je nepravdepodobné, že by právne námietky nejakým spôsobom ovplyvnili rokovania, keďže daň má silnú politickú podporu v kľúčových členských krajinách,“ povedal Florian Lechner z právnickej spoločnosti Linklaters.

„Hoci časový harmonogram pre jej implementáciu môže meškať, vyzerá to tak, že daň z finančných transakcií bude zavedená, napriek obavám o jej vplyve na finančné trhy,“ povedal Lechner.