Transcrime: Zákaz mentolových cigariet či slimiek posilní nelegálny obchod

Zdroj: TASR - Policajný zbor

Europoslanci budú v utorok (8. októbra 2013) po odklade hlasovať o návrhu revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. Medzi navrhovanými opatreniami sú zväčšenie plochy pre zdravotné výstrahy či zákaz charakteristických príchutí ako mentol alebo tzv. slim cigariet.

Podľa septembrovej štúdie Transcrime – spoločného výskumného centra Katolíckej univerzity Svätého srdca v Miláne a univerzity v Tridente, ktorá sa zaoberá výskumom nadnárodného zločinu, by však tento krok zrejme vytvoril priestor pre kriminálnu činnosť.

Nárast nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami a spojenej kriminálnej činnosti by sa prejavil najmä v krajinách, kde je po mentolových cigaretách či slimkách najväčší dopyt. Časť z konzumentov by mohla začať nakupovať na čiernom trhu.

Obavy z možného nárastu nelegálneho obchodu najmä v dôsledku štandardizovanejších balení prednieslo aj Slovensko (EurActiv, 26/03/2013). Pašovanie cigariet vedie nielen k veľkým daňovým stratám, ale aj zvyšuje zdravotné riziko vzhľadom na pochybný tabak neznámeho pôvodu, ktorý obsahujú.

Presné údaje o dôsledkoch zákazu mentolových či slim cigariet v súčasnosti dostupné nie sú a Transcrime preto vychádza z podobných štúdií o následkoch zákazu slim cigariet v Rumunsku, či mentolových v Poľsku a Fínsku.

Štúdia odhaduje, že zákaz cigariet s mentolovou príchuťou by mohol zvýšiť podiel nelegálneho obchodu na trhu s tabakovými výrobkami o 2,9 % až 5,1 %. V prípade slim cigariet by mohlo ísť o nárast o 11,2 % až 17 %. Celkovo by nelegálne obchodovanie zosilnelo o 14 % až 22,1 %.

Podľa Transcrime sa tak zisky obchodníkov na čiernom trhu môžu zvýšiť o 0,4 až 1,3 miliardy  eur ročne. Krajiny by však na daniach prišli o jednu až dve miliardy eur ročne. Ako ďalej poukazuje, nelegálny obchod by najviac zasiahol štáty v strednej a východnej Európe. Najvyšší nárast čierneho trhu by podľa nej mohlo očakávať Poľsko (63,4 %).

Transcrime tiež poukazuje na to, že spomínané potenciálne dôsledky Komisia vo svojej analýze vplyvov nezhodnotila. Má totiž opačný názor a nárast nelegálneho obchodu neočakáva. Na druhej strane si však uvedomuje, že pašovanie je závažným problémov a preto v smernici navrhuje opatrenia na zlepšenie situácie.

Obaly cigariet by napríklad mali mať viditeľné bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia identifikovanie falzifikátov. Všetky tabakové výrobky na európskom trhu by tiež v budúcnosti mali byť označené jedinečným hologramom. Rovnako sa má zlepšiť systém pre sledovanie tabakových výrobkov naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Pozitívne prínosy niektorých opatrení  pri obmedzovaní nelegálneho obchodu uznáva aj Transcrime. Okrem posilnenia systému sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov ide aj o kroky v oblasti cezhraničného predaja na diaľku.

Komisia okrem toho začiatkom júna navrhla balík opatrení proti pašovaniu cigariet (EurActiv, 07/06/2013). Opatrenia na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni majú znížiť stimuly pre pašovanie, zlepšiť koordináciu a využívanie zdrojov, výmenu informácií ako aj nabádať krajiny pôvodu k boju proti pašovaniu cigariet. Posilnená by mala byť bezpečnosť dodávateľského reťazca a za pašovanie budú hroziť prísnejšie sankcie.