TTIP: V rámci verejných konzultácií k ISDS zaplavilo Komisiu 150 000 reakcií

Rokovania medzi USA a EÚ o TTIP sa v januári sa zastavili na otázke mechanizmu riešenia sporov medzi štátom a investorom prostredníctvom medzinárodnej investičnej arbitráže (Investor-state dispute settlement, ISDS).

Komisia v marci otvorila online konzultácie, po tom ako rástla vlna kritiky na túto tému.

Mechanizmus ISDS by umožňoval korporáciám so sídlom v EÚ alebo USA priamo žalovať vlády na medzinárodných tribunáloch.

Podľa Komisie bol o konzultácie „veľmi významný záujem“. Viac než 99 % odpovedí prišlo od jednotlivcov. Veľký počet predložených odpovedí bolo v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti.

Odbory, environmentálne skupiny niektorí poslanci Európskeho parlamentu chcú dosiahnuť, aby bol mechanizmus ISDS vyňatý z TTIP. (Bližšie v článku: Poradná skupina: ISDS by sa mal vyňať z TTIP, 15.7.2014) Argumentujú tým, že veľké nadnárodné korporácie by mohli obchádzať národné súdy a oslabovať tak európske štandardy v mnohých politických oblastiach (od životného prostredia, cez potravinárstvo až po sociálne otázky).

Rokovania tiež zatieňujú časté obviňovania z nedostatku transparentnosti.

Štatistiky

Väčšina odpovedí pochádza z veľkej Británie (34,81 %, 52 008 odpovedí), nasledované Rakúskom (22,59 %, 33 753 odpovedí), Nemeckom (21,76 %, 32 153 odpovedí), Francúzskom (6,55 %, 9 791 odpovedí), Belgickom (6,29 % 9 397 odpovedí), Holandskom (3,28 % 4 906 odpovedí) a Španielskom (1,70 % 2 537 odpovedí).

Zo Slovenska prišlo 156 príspevkov, čo predstavuje 0,10 %.

Podľa predbežných výsledkov sa zapojilo 569 organizácií, ktoré zaslali svoju pozíciu ohľadom ISDS. Z toho bolo 180 nevládnych organizácií (NGOs), 22 umbrella NGOs, 42 odborových organizácií EÚ, 11 vládnych inštitúcií a regulátorov. Zapojilo sa aj 66 obchodných asociácií zastupujúcich európsky biznis, 66 firiem, 42 právnych firiem, 15 konzultačných firiem.

Z celkového počtu biznisu a jednotlivcov uviedlo 738 respondentov (0,5 %), že v USA už investovali.

Viac ako polovica respondentov (79 444) uviedla, že nesúhlasí s tým aby Komisia zverejnila ich príspevky na svojej webovej stránke. Avšak 91,39 % organizácií a 39,37 % jednotlivcov súhlasilo s uverejnením svojej odpovede, ako aj svojho mena.

Predchádzajúce verejné konzultácie

Na porovnanie, predchádzajúce verejné konzultácie v otázke revízie pravidiel autorských práv (copyright) na pôde EÚ sa tešili menšiemu záujmu. Obdržaných bolo iba 9 500 odpovedí. Tieto konzultácie sa uzavreli v marci tohto roka. Na špeciálnu emailovú adresu tiež prišlo 11 000 správ. Podľa reakcie Komisie bol o konzultácie „široký záujem“.

Konzultácie z roku 2013 trvali 3 mesiace a týkali sa tzv frackingu – extrakcie bridlicového plynu. Počas nich prišlo 22 000 odpovedí.

Štruktúra

Komisia zverejnila predbežné výsledky včera (23.7.). Boli súčasťou minulotýždňového šiesteho kola rokovaní  o obchodnej dohode medzi EÚ a USA (TTIP).

Štruktúra konzultácií bola postavená na 12 otázkach ako napríklad záber opatrení týkajúcich sa ochrany investícií, nediskriminácia investorov, spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie, vyvlastnenie, právo na ochranu investícií a regulácie, transparentnosť v ISDS, a podobne.

Ďalšie kroky

Komisia bude počas nasledujúcich mesiacov tieto odpovede analyzovať. Je však nepravdepodobné, že to bude skompletizované ešte pred novembrom, tvrdí sa v štatistickom prehľade publikovanom Komisiou.

Po tom, ako bude analýza výsledkov hotová, vytvorí komisia správu o výsledku konzultácií a predstaví detaily. Na svojej stránke zverejní tiež odpovede, ktorých autori s tým súhlasili.