Udržateľná spotreba vyžaduje správny mix opatrení

Ako veľké sklamanie hodnotia výsledky summitu o udržateľnosti Rio+20 environmentálne organizácie i niektoré nadnárodné korporácie. Nepriniesli totiž žiadne záväzky alebo plány ako dosiahnuť rovnováhu medzi dopytom zo strany rastúcej svetovej populácie a dostupnosťou prírodných zdrojov.

Podľa riaditeľa pre politiku a kampane v enviro-organizácii Priatelia Zeme Craiga Bennetta obsahuje dohoda z Ria „definície z vaty, staré myšlienky a chýbajú jej konečné termíny.“

To, že ide o veľa potvrdilo nedávno združenie Consumers International, podľa ktorého ľudstvo už dnes spotrebúva o 50 % viac zdrojov než je planéta schopná znovu doplniť.

Najstriedmejšie projekcie zo strany OSN tvrdia, že v priebehu nasledujúcich dvoch generácií môžeme očakávať nedostatok pitnej vody, potravín i základných nerastov potrebných pre fungovanie priemyslu.

Europoslanec Bas Eickhout (Zelení, Holandsko) sa pre EurActiv vyjadril: „Naozaj musíme myslieť na cenotvorbu, ako riešime naše zdaňovanie, aké druhy produktov by možno nemali byť viac povolené.“

Podľa neho sa táto diskusia „musí posunúť ďalej než je označovanie“ výrobkov.

Odtiaľ potiaľ

EÚ patrí medzi lídrov pokiaľ ide o presadzovanie udržateľnej spotreby prostredníctvom politík recyklácie a znižovania objemu odpadu, lepšieho manažmentu zdrojov, dotovania alternatívnych zdrojov energie či využívania schém efektívnosti pri označovaní domácich spotrebičov.

Zároveň ale politickí predstavitelia len neochotne napredujú v oblasti úspor energie, prísnejšieho znižovania emisií skleníkových plynov a uprednostňujú mechanizmy zvyšovania povedomia verejnosti či prirodzený vývoj trhových mechanizmov pred vyžadovaním väčšej efektívnosti zo strany firiem i občanov.

Európska komisia napríklad v júni požiadala Veľkú Britániu, aby upravila svoju národnú legislatívu, ktorá umožňuje zníženú sadzbu DPH pre dodávky a inštaláciu „energeticky úsporných materiálov“  odôvodnením, že tie nie sú vymenované v zozname tovarov a služieb, pri ktorých toto zníženie umožňuje smernica 2006/112/ES. Na zmeny v režime DPH sa vyžaduje jednohlasné rozhodnutie všetkých 27 členských krajín.

Európsky parlament zase v apríli naliehal na EK, aby prehodnotila svoje plány zrušiť daňové zvýhodnenie nafty v porovnaní s benzínom s tým, že v čase vysokých cien pohonných hmôt nie je vhodné takto ďalej zaťažovať občanov.

Mix rôznych stratégií

Ysé Serret z riaditeľstva OECD pre životné prostredie uviedol, že najlepšie výsledky sa dosiahnu zosúladením opatrení na strane ponuky aj dopytu. Napríklad tým, že verejné orgány poskytnú služby súvisiace s recykláciou alebo dobrú verejnú dopravu, ľudí to podnieti k ich využívaniu.

Ovplyvniť rozhodovanie pri nákupoch zase môžu iniciatívy zvyšovania povedomia o environmentálnom dopade produktov a použitých výrobných postupoch. V prípade klasických svetelných žiaroviek zase EÚ zvolila prístup úplného zákazu ich predaja.

„Niektoré environmentálne priaznivé rozhodnutia – ako je konzumovanie organických potravín alebo ochota zaplatiť viac za zelenú energiu – sú len slabo poháňané dopytom domácností a nemôžete sa spoliehať len na  dopyt domácností, ak chcete dosiahnuť veľmi národné ciele,“ uviedla telefonicky pre bruselský EurActiv.

„Čo nám vychádza najavo z doterajšej práce je to, že ekonomické nástroje majú definitívne kľúčovú rolu pri ovplyvňovaní správania … Soft-policy opatrenia, napríklad označovanie, verejné informačné kampane a vzdelávanie – môžu určite hrať významnú a doplňujúcu rolu,“ povedala a dodala, že mix politických pokynov „je skutočne ústredným a skutočne zaváži keď ide o podnietenie zmeny správania“.

Nový ekologickejší prístup už začínajú sledovať a využívať aj samotné firmy. Europoslanec Jo Leinen (Socialisti & Demokrati, Nemecko) v záverečný deň konferencie v Riu poukázal na to, že „inteligentní biznis lídri  dobre chápu, že udržateľnosť je základom pre obchod a neudržateľný svet naruší a zničí obchod.“

Správa Svetového ekonomického fóra s názvom Dilema spotreby vyzýva korporácie, aby do svojich celého cyklu biznis plánov zahrnuli udržateľné nakupovanie a produkciu a transparentne informovali o svojich aktivitách s cieľom vybudovať dôveru spotrebiteľov.