Uhlíková daň – žijete špinavo, tak za to plaťte

Pozadie:

Od roku 1990 bolo už niekoľko pokusov o zavedenie uhlíkovej dane na celoeurópskej úrovni. Vždy však stroskotalo na neochote kľúčových hráčov (Britov resp. Francúzov), ktorí sa nechceli v prospech Bruselu vzdať právomocí týkajúcich sa daňovej oblasti, ktoré sú výlučne v národnej kompetencii. Krajiny, ktoré najviac zasiahla recesia (Írsko či Španielsko( argumentujú tým, že u nich by boli dôsledky novej dane bolestivejšie ako v hospodársky vyspelejších krajinách EÚ.

Švédi, ktorí sú v súčasnosti na čele EÚ, majú diskusie o zdaňovaní uhlíka stanovené za jednu zo svojich priorít. Svojím podielom už prispeli Francúzi, ktorí od roku 2011 plánujú daň z emisií CO2 zaviesť do praxe.

Otázky:

„Sarkozyho návrh uhlíkovej dane je krokom správnym smerom,“ tvrdí Žiga Turk, no upozorňuje, že musí byť zavedená rovnako pre všetky zdroje CO2. „Niekto by mohol namietať, prečo zavádzať ďalšiu daň na pohonné hmoty, ktoré sú už aj tak dosť vysoké, no v rámci procesu by sa tento detail mohol vyriešiť.“

Bývalý slovinský minister pre hospodársky rast vidí tri hlavné výhody uhlíkovej dane:

  • Záchrana planéty  a boj proti klimatickým zmenám. „Investície sa presunú do ekologickejších priemyselných odvetví a práca sa stane energeticky efektívnou. Pre jednotnú cenu za emisie sa trh rozdelí na technologických víťazov a porazených.“
  • Záchrana rozpočtov a zníženie zdaňovania práce a kapitálu. „Kríza zapríčinila nezamestnanosť a znížením dane z práce by zlacnela pracovná sila. Tiež potrebujeme získať kapitál, aby sa ekonomika opäť rozhýbala a zaplatiť obrovské vládne výdavky.“
  • Záchrana trhovej ekonomiky a sociálneho zabezpečenia. „Uhlíková daň si vyžaduje daňovú harmonizáciu, aby nevznikali uhlíkové daňové raje a nekalé trhové praktiky.“

Turk reaguje na iniciatívy viacerých členských krajín, ktoré si síce striktne strážia svoju daňovú suverenitu, no uhlíkovú daň vnímajú ako výnimku v snahe dosiahnuť klimatické ciele Spoločenstva. „Ide o daň, ktorá je najspravodlivejšia spomedzi všetkých. Žijete špinavo, tak za to plaťte!,“ skonštatoval Turk.