Uhlíkovú daň odložili

Na stredajšom stretnutí kolégia komisárov testoval komisár pre dane a clá Algirdas Šemeta svoj návrh zdaniť každú tonu CO2 v palivách sumou 20 eur. Jeho kolegovia ho však požiadali, aby preskúmal hospodárske vplyvy dane. Návrh bol tým prakticky odložený na neurčitú dobu. Neoficiálne to bude znamenať, že sa so „zelenými daňami“ počká na koniec hospodárskej krízy.

Celoeurópska uhlíková daň, zavedená prostredníctvom revízie Smernice o zdaňovaní energií, by mohla pomôcť presunúť daňové zaťaženie z práce na environmentálne dane. S podobnou ideou pracoval už Šemetov predchodca, komisár Lászlo Kovács, nikdy ju však nepretavil do formálneho návrhu. Dane sú citlivou otázkou, akékoľvek rozhodnutie si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských krajín. Komisia sa obáva, že by návrh spôsobil ďalšie roky sa ťahajúce vyjednávania.

Nastupujúca slovenská vláda vo svojich programových tézach už ohlásila, že chce v oblasti daní zachovanie princípu jednomyseľnosti, a je proti „harmonizácii daní“ v EÚ, či zavádzaniu nových daní.

Zelené dane podporujú krajiny Fínsko a Švédsko, ktoré ich používajú už od začiatku 90.rokov. Z veľkých členských krajín je za Francúzsko – v decembri minulého roku zastavil implementáciu národnej uhlíkovej dane Ústavný súd, vláda sa ju teraz snaží presadiť cez európsku úroveň.

Nemecko a Poľsko, krajiny s vysokou koncentráciou ťažkého priemyslu a (v prípade Poľska) výrobou energie závislou od uhlia, sa obávajú, že by  podobná daň príliš poškodia ich ekonomiku. Británia a Írsko sú zas zásadne proti zavádzaniu akýchkoľvek povinných daní Bruselom.