Únia chce „beztabakovú generáciu“, otázne sú fajčiarske alternatívy

Fajčiar elektronickej cigarety. [EC/François Walschaerts]

V rámci boja s rakovinou chce eurokomisia zjednotiť pravidlá na zdaňovanie nových foriem fajčenia, teda elektronických cigariet a bezdymových tabakových výrobkov. Otázne však je, či ich zaťaží rovnako ako klasické cigarety. Europarlamentný výbor dostáva od odborníkov protichodné odporúčania.

Fajčenie môže za takmer tretinu všetkých prípadov rakoviny v Európe. Európska komisia sa preto vo svojom Pláne na porazenie rakoviny (Beating Cancer Plan) chystá budovať takzvanú „beztabakovú generáciu“.

V rámci plánu chce okrem iného zharmonizovať dane na elektronické cigarety alebo bezdymové tabakové výrobky, ktoré si dnes štáty regulujú po svojom. Komisia ale zatiaľ nespresnila, či tieto novinky chce zaťažiť rovnako, ako klasické cigarety. O túto otázku sa zaujímajú aj členovia osobitného parlamentného výboru, ktorý má tento rok k protirakovinovej iniciatíve vypracovať odporúčania (BECA).

Od odborníkov ale dostávajú rozporuplné odporúčania. Zástancovia noviniek tvrdia, že zdravotné riziko je pri nich nižšie a dane by to mali reflektovať. Podľa odporcov ale môže laxná úprava vytvoriť zdanie zdravého fajčenia a prilákať tak k zlozvyku aj nových užívateľov.

Znižovanie rizík užívania tabaku: Bude Británia príklad pre kontinentálnu Európu?

Prístup známy ako znižovanie škôd (harm reduction) a jeho uplatnenie pri potláčaní tradičného fajčenia zatiaľ nie je univerzálne akceptovaný. Hoci nie je bez rizík, tie sú podľa zástancov prístupu prevážené prínosmi oslabenia najškodlivejších dopadov fajčenia. 

Desať rokov stará regulácia

Pravidlá, ktoré v Európskej únii zjednocujú legislatívu ohľadom daní na tabak, sa naposledy menili v roku 2011. Komisia ich považuje za zastaralé. Minimálne sadzby už podľa nich nedvíhajú ceny produktov tak, že by fajčiarov od ich zlozvyku odrádzali.

Desať rokov stará legislatíva tiež neobsahuje zmienku o nových tabakových produktoch, ktoré sa v posledných rokoch zjavujú na európskych trhoch. Kým zdaňovanie cigariet má v Únii presne určenú minimálnu výšku, elektronické cigarety alebo zahrievaný tabak doteraz mohli štáty zaťažovať ľubovoľne.

Slovensko napríklad až do februára zdaňovalo bezdymové tabakové produkty rovnakou sadzbou ako sypaný tabak. Kým v cene krabičky cigariet predstavovala daň 60 percent, v krabičke náplní do bezdymových produktov iba 13 percent. Po novom to bude 18,6 percenta. Elektronické cigarety stále nezdaňuje vôbec.

V rámci boja s rakovinou Komisia plánuje pravidlá v členských štátoch harmonizovať. Možností, ako to urobiť, je ale viacero. Jednou z nich je začleniť tieto nové produkty do existujúcich pravidiel a zdaniť ich rovnako ako klasické cigarety. V poslednom prieskume eurobarometra túto alternatívu podporilo sedem z desiatich európskych nefajčiarov.

Druhou možnosťou by bolo nastaviť pravidlá pre fajčiarske inovácie voľnejšie. Tým by Komisia vyslala signál, že sú menej škodlivé, alebo dokážu pomôcť fajčiarom so zlozvykom skončiť, a preto od nich chce odrádzať miernejšie.

Čínsky bezdymový tabak dorazil k bránam Únie. Ukrajina rokuje o daniach

Východná trasa je pre transport kontrabandu do Únie najdôležitejšia a začiatkom roka sa na nej objavili aj nové tabakové výrobky. Ukrajinský parlament teraz zvažuje, či kvôli tomu okresať dane.

Daň reflektujúca výšku rizika

Problematikou sa zaoberá aj Osobitný výbor na boj proti rakovine (BECA), ktorý má tento rok vydať svoje stanovisko k pripravovaným zmenám. Členovia výboru sa pri rozhodovaní o tom, ktorý z prístupov by bol pre verejné zdravie prospešnejší, obracajú na odborníkov.

Členka výboru, francúzska europoslankyňa Véronique Trillet-Lenoir (RE), sa na problematiku elektronických cigariet napríklad pýtala na verejnom vypočutí expertov.

„Aj keď nie sú neškodné, sú menej škodlivé ako klasické cigarety,“ odpovedala jej Ute Mons, profesorka na University of Cologne, ktorá sa vo svojom výskume primárne venuje regulácii tabaku. Spomenula štúdie, podľa ktorých dokážu elektronické cigarety pomôcť fajčiarom s návykom prestať. Tiež je podľa nej v pare z elektronických cigariet menej karcinogénov, než v dyme z cigariet. Odporučila teda, aby aj daň na ne bola nižšia. „Daň by mala vo všeobecnosti reflektovať výšku rizika daného produktu,“ povedala Mons.

Český odborník na závislosti Jindřich Vobořil vyslovene kritizuje, že ohlásená iniciatíva Komisia zmienku o zmiernení škodlivosti neobsahuje. Regulácia by podľa neho mala nové výrobky výrazne zvýhodňovať.

„Doterajšie tabakové smernice nereflektujú nové vedecké poznatky,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Vobořil. Takáto regulácia by podľa neho viedla k vyššej úmrtnosti spojenej s klasickým fajčením.

Otvorená tejto myšlienke je aj náhradníčka výboru Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezaradená, ECR). „V rámci prístupu minimalizácie škôd už tieto novinky podporuje napríklad Spojené kráľovstvo, ktoré hlási klesajúci počet klasických fajčiarov,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Ďuriš Nicholsonová. Zdôrazňuje však, že presné dopady moderných foriem fajčenia nepoznáme. „Vedecký konsenzus zatiaľ absentuje, potrebujeme ďalšie dáta.“

K vyrovnaniu zdravotníckych štandardov v Únii musia dať podnet občania

Prieskumy ukazujú, že Európania chcú v zdravotníctve silnejšiu Úniu. Komisia predstavila svoju iniciatívu, ktorá by posilnila existujúce nástroje. Na zmazanie rozdielov medzi kvalitou starostlivosti by ale bolo treba zmeniť základné zmluvy. Impulz môže vyjsť z Konferencie o budúcnosti Európy.

Renormalizácia fajčenia a riziko rozšírenia u detí

Vo vedeckej komunite ale existujú aj rovnako silné hlasy, ktoré miernejší prístup k novým produktom rázne odmietajú. A to aj v prípade, že uznávajú ich menšiu škodlivosť.

„Pokiaľ prejde silný fajčiar na ich užívanie, je to naozaj oveľa menšie riziko,“ myslí si profesor Tibor Baška z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

„V žiadnom prípade by som to ale nepovažoval za niečo úplne bezpečné a rozdielnou sadzbou daní by sme takýto dojem ‚zdravej alternatívy‘ vytvorili,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Baška. To by podľa neho mohlo viesť až k „renormalizácii“ fajčenia, čo je podľa neho jedným z cieľov výrobcov a distribútorov. Nárast užívateľov zase znamená znásobenie zdravotníckych dopadov.

Podobne to vidí aj pneumologička Katarína Dostálová. „Špeciálna technológia ovplyvňuje aj správanie konzumenta, ktorý často fajčí aj v interiéri. Pre menšiu intenzitu zážitku zase pacient často sumárne vyfajčí viac, než predtým. Niektorí neodolajú a striedajú klasické a nehoriace produkty, čomu hovoríme duálne fajčenie,“ popisuje svoje skúsenosti z praxe Dostálová. „Harm reduction“ (zvýhodňovanie menej škodlivej alternatívy návykovej látky, pozn. red) teda považuje za veľmi riskantnú filozofiu.

Podľa Bašku by navyše nižšia spotrebná daň mohla viesť k rozšíreniu užívania týchto výrobkov u detí a adolescentov, kde je efekt tohto nástroja výrazný. „V tejto cieľovej skupine už nemá zmysel hovoriť o menšom zle a už vôbec nie o bezpečnom užívaní,“ hovorí Baška.

Prísnejšie pravidlá nebudú ohrozené

Na verejnom vypočutí výboru BECA bulharská onkologička Nataliya Chilingirova citovala pozíciu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá ich ako pomôcky na skoncovanie s fajčením neodporúča. Spomenula aj alternatívne štúdie, ktoré hovoria, že nahradenie cigariet bezdymovými tabakovými produktmi môže znížiť riziko ochorenia. Zdôraznila však, že pre zdravie fajčiarov je najlepšie s nikotínovými produktmi prestať úplne.

V prípade, že by sa Európska komisia rozhodla prístup „harm reduction“ do legislatívy vložiť a nové tabakové produkty naozaj zdaniť menej, prísnejšie nastavené pravidlá v niektorých členských krajinách by to neovplyvnilo. Legislatíva by totiž určila iba povinné minimálne sadzby, nič by tak krajinám nebránilo ich podľa vlastného uváženia zvýšiť.

Zrovnanie ich zdanenia by však znamenalo výrazné zmeny pre tie členské krajiny, ktoré ich dnes napríklad vôbec nezaťažujú. Pre elektronické cigarety je to napríklad stále väčšina členských krajín, vrátane Slovenska.