Únia je pripravená uvaliť trojpercentnú daň z obratu na veľké technologické spoločnosti

Komisia chce zdaniť technologické firmy a digitálne služby. [Shuttershock]

Veľké digitálne spoločnosti so značnými príjmami v Európskej únii, ako sú Google a Facebook, by mohli čeliť trojpercentnej dani obratu. Navrhla to Európska komisia.

Návrh, ktorý bude pravdepodobne prijatý už budúci týždeň, sa ešte stále upravuje. Jeho pôvodná verzia hovorila o daňovej sadzbe vo výške 1 až 5 percent.

Ak by bola táto daň podporovaná štátmi aj zákonodarcami Európskej únie, vzťahovala by sa iba na veľké firmy, ktorých ročné celosvetové príjmy presahujú 750 miliónov eur (924 miliónov amerických dolárov) a ročné „zdaniteľné“ príjmy sú viac ako 50 miliónov eur v rámci Európskej únie.

Hranica európskych príjmov sa zvýšila z 10 miliónov eur. Pôvodný prah bol nastavený tak, aby oslobodil menšie spoločnosti a nové začínajúce podniky od dane.

Veľké americké firmy, ako napríklad Uber, Airbnb a Amazon, by mohli byť postihnuté aj novým poplatkom, ktorý by platil v 28 členských krajinách.

Najväčšie technologické firmy boli obvinené niektorými štátmi Únie, že platia príliš nízke dane. Podľa nich zámerne presmerovali niektoré zo ziskov do členských štátov s nižšou daňou, ako sú Írsko a Luxembursko.

Moscovici k digitálnej dani: Technologický priemysel musí byť „súčasťou riešenia“

Komisár pre daňovú politiku Pierre Moscovici je pripravený predstaviť novú legislatívu o zdaňovaní digitálnych spoločností už budúci mesiac, uviedol na konferencii technologického priemyslu.

Zatiaľ čo sa predchádzajúca verzia návrhu zmienila o niekoľkých spoločnostiach, posledný návrh neobsahoval žiadne podobné odkazy.

Dočasné opatrenie

Medzi služby, ktoré budú zdanené, patrí digitálna reklama, ktorá by sa týkala ​​poskytovateľov dát od používateľov, ako je spoločnosť Google, a spoločnosti ponúkajúce reklamný priestor na svojich webových stránkach, ako sú populárne sociálne médiá, napríklad Facebook.

Daň by sa taktiež uvalila na online platformy, ktoré ponúkajú „sprostredkovateľské služby“, čo je koncepcia, do ktorej Komisia zahŕňa aj Airbnb a Uber. Rovnako by sa týkala aj digitálnych trhových miest, akým je Amazon.

Europoslanci chcú daniť digitálne spoločnosti na základe množstva získaných dát

Europoslanci chcú do smernice o jednotnom konsolidovanom základe dane zahrnúť aj otázku zdaňovania firiem poskytujúcich digitálne služby.

Spoločnosti, ktoré sú často v strate, no sú oslobodené od daní zo zisku, by boli ťažko zasiahnuté daňou z obratu.

„Zdaňovanie príjmov je nesprávny prístup k riešeniu niektorých legitímnych otázok, týkajúcich sa cezhraničných daňových politík,“ povedal pre Reuters Josh Kallmer, viceprezident pre Radu priemyslu informačných technológií v Spojených štátoch, ktorá zastupuje spoločnosti Google, Facebook, Amazon a ďalšie technologické firmy.

Vyzval Európsku úniu, aby sa vyhla jednostranným krokom a koordinovala daňové reformy na medzinárodnej úrovni.

Niektoré americké firmy by si však mohli vyššiu európsku daň kompenzovať nižšími daňovými platbami pre americké orgány, vďaka novému poplatku na zámorské zisky, ktorý navrhol prezident Donald Trump v nedávnej daňovej revízii.

Online médiá, streamingové služby ako Netflix a ďalší poskytovatelia digitálneho obsahu, ktorí nie sú pri vytváraní zisku závislí na svojich používateľoch, budú z rozsahu poplatku vylúčení.

Daň je v návrhu predstavená ako dočasné opatrenie. Prijalo by sa iba vtedy, ak by sa neuskutočnila žiadna dohoda o komplexnejšom a možno aj globálnom riešení zdaňovania digitálnych ziskov spoločností v krajinách, v ktorých sú založené, než tam, kde majú sídlo.

Moscovici: Digitálne spoločnosti musia platiť spravodlivý podiel daní

Členské štáty podľa eurokomisára pre hospodárske a menové záležitosti, dané a clá PIERRA MOSCOVICIHO hazardujú s dôveryhodnosťou čierneho zoznamu daňových rajov. Aj napriek varovaniam z OECD je pripravený predstaviť návrhy digitálnej dane.

Novú daň by vyberali krajiny, v ktorých sídlia digitálni užívatelia. Ak žijú v rôznych krajinách Únie, príjmy z daní by sa zdieľali „podľa niektorých alokačných kľúčov“, uvádza sa v návrhu.

Napríklad príjmy vyplývajúce z poskytovania digitálnej reklamy by mali byť pridelené krajinám v pomere k tomu, koľkokrát sa daná reklama zobrazila na zariadení používateľa, stanovuje návrh.

Plán sa podobá na francúzsky návrh o vyrovnávacej dani, ktorý podporili viaceré veľké štáty Únie. Je však pravdepodobné, že bude čeliť opozícii malých krajín, ktoré sa obávajú, že budú menej atraktívne pre nadnárodné firmy.

Daňové reformy Európskej únie musia podporiť všetky členské štáty, inak sa nestanú platnou legislatívou.