V lete budú kontrolovať predajcov cigariet

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

Deti  – agenti provokatéri

Slovenská obchodná inšpekcia už v rokoch 2008 a 2009 realizovala plošné kontroly dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Robila tak za pomoci maloletých detí v dvoch vekových kategóriách 11 až 15 a 16 až 17 rokov.

Pri týchto kontrolách zistila v priemere 64 % porušení  za rok 2008 a 55 % porušení v priemere v roku 2009. Najhoršie dopadli z typov predajných miest dopadli večierky, kde bolo porušenie takmer 100 %.

Výsledkom však nebola žiadna pokuta.

Predajcovia, ktorých porušenie sa riešilo v správnom konaní, napadli postup kontrolórov na súde. Tvrdili, že postup kontroly za účasti maloletého dieťaťa nemá oporu v zákone. Najvyšší súd vydal dva protirečivé rozsudky, pričom v jednom z nich uviedol, že predajca musí vopred vedieť, aké druhy kontroly môže očakávať, čo v tomto prípade nebolo splnené.

S nedávnou novelou zákona o ochrane nefajčiarov sa opreto na popud Slovenskej obchodnej inšpekcie nepriamo novelizoval aj jej kompetenčný zákon, ktorý takýto postup kontroly upravuje legislatívne.

Budú kontroly

Ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadežda Makútová ohlasuje, že nové kolo kontrol sa začne od 15. júla. Za porušenie zákazu predaja cigariet deťom hrozia predajcom pokuty, ktorých výška sa určuje v správnom konaní.

„Určite začneme v nižších sadzbách, nám naozaj nejde o napĺňanie rozpočtu, ide o to, aby sa to predajcovia naučili a cítili tlak“, hovorí Makútová. Výška pokuty sa môže odvíjať od toho, či ide o  opakované porušenie. Zosobnenie pokuty či trest pre konkrétneho zamestnanca, ktorý cigarety predá v rozpore zo zákonom je na konkrétnom predajcovi.

Avizované letné kontroly budú de facto merať efektivitu projektu „Na veku záleží“ , ktorý už 15 rokov vychováva predajcov tabakových výrobkov ako majú postupovať, ak majú pochybnosti o veku kupujúceho. Jeho gestorom je Zväz obchodu a cestovného o ruchu SR. Zdôrazňuje predajcom najmä ich právo vypýtať si preukaz totožnosti alebo odoprieť predaj ak sa doklad nepredloží.

Počas leta bude zároveň prebiehať nové kolo bilboardovej kampane s ďalšou online a offline podporou.

Generické obaly vraj nepomôžu

Na Slovensku podľa prieskumu Eurobarometer fajčí 23 % populácie, čo je o 5 % ako je priemer Európskej únie. Momentálne je v legislatívnom procese veľká revízia smernice EÚ o tabakových výrobkov, ktorá má za cieľ zníži počet fajčiarov ešte viac, špeciálne u mladších ročníkov.

Upravuje najmä podmienky predaja cigariet, ich špeciálnych druhov a výrazne zasahuje do obalov tabakových výrobkov zväčšením plôch pre zdravotné varovania. Štátom smernica prenecháva možnosť zaviesť tzv. generické alebo štandardizované obaly, ktoré budú zbavené všetkých špecifických prvkov odlišujúce jednotlivé značky.

Má to znížiť atraktivitu produktu ako takého.

Smernica je v štádiu, kde sa dosiahla politická dohoda na úrovni ministrov zdravotníctva EÚ. Štáty v strednej a východnej Európe sa obávali vplyvu novej legislatívy na zamestnanosť v tabakovom priemysle a uľahčenia života pašerákom.

Kompromisná dohoda nateraz znie, že zdravotné výstrahy majú podľa nich pokrývať 65 % a nie 75 % plochy obalov ako navrhovala Komisia. Podporili však zákaz príchutí, napríklad mentolu. Návrhom sa ešte zaoberá aj Európsky parlament, ktorý má na viaceré otázky odlišný názor.  

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR si nechal u agentúry GfK vypracovať prieskum verejnej mienky, kde sa pýtali aj na potenciálny vplyv štandardizovaných obalov na čierny trh s cigaretami. „Vyšlo, že  štandardizované balenia situáciu na čiernom trhu len zhoršia. V 72 % si ľudia myslia, že to uľahčí falšovanie cigariet  a ľudia budú nakupovať na čiernom trhu, kde sa dostanú k lacným značkovým baleniam“, hovorí Bohumila Tauchmanová zo ZOCR SR.

Ako dodáva, podľa prieskumu si až 85 % opýtaných  myslí, že jednoduché balenia nebudú účinné v znižovaní miery fajčenia neplnoletých.