Väčšina európskych firiem chce jednotný daňový základ

Pozadie:

Globálna audítorská firma KPMG uskutočnila telefonický prieskum na vzorke 400 veľkých spoločností z 27 členských štátov EÚ, ktoré podnikajú cezhranične. Cieľom bolo zistiť názory na plánované zavedenie jednotného konsolidovaného daňového základu pre firmy (CCCTB). Pri Európskej komisii aktuálne pracuje pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorá by mala zosúladiť postoje na novú legislatívu výpočtu daňového základu. Podstatou CCCTB je zlúčenie hospodárskych výsledkov firmy zo všetkých štátov, vypočítaných podľa jednotného európskeho modelu a následné prerozdelenie zisku podľa jednotlivých krajín, kde by sa zdaňoval na základe miestnych sadzieb.

Otázky:

Myšlienku CCCTB privítalo 78% oslovených firiem. 100% podporu vyslovili spoločnosti v krajinách:

 • Česká republika
 • Dánsko
 • Španielsko

90% až 96% firemných daňových a účtovných špecialistov bolo za v:

 • Taliansko                                      
 • Grécko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Švédsko

80% až 84% podporu návrh CCCTB získal v členských štátoch:

 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Fínsko
 • Maďarsko
 • Portugalsko

Prieskum uvádza minimum krajín, kde boli miestne firmy proti. V tradične konzervatívnej Veľkej Británii odmietlo CCCTB 32% firiem, pričom 62% bolo za. Najviac odporcov, až 50%, bolo na Slovensku a v Írsku.

Európska komisia zdôrazňuje, že spoločný daňový základ by bol dobrovoľnou možnosťou pre každú firmu a nezakladá žiadny predpoklad na harmonizovanie daňových sadzieb. Napriek tomu až 69% firiem z prieskumu by po zavedení CCCTB privítalo aj jednu európsku daňovú sadzbu.

Firmy vítajú myšlienku jedného daňového základu ako cestu k zníženiu administratívnej náročnosti účtovania a podnikania. Aj keď by daňová sadzba zostala nedotknutá, firmy predpokladajú, že CCCTB by mala vplyv aj na výšku zaplatenej dane nasledujúcim spôsobom:

 • 22% – vyššie dane
 • 21% – nižšie dane
 • 42% – minimálny rozdiel vo výške dane

Najbližšie kroky:

 • EK predstaví legislatívny návrh CCCTB  začiatkom roka 2008
 • CCCTB by mala byť realitou do roku 2010

Pozície:

Sue Bonney, KPMG in Europe: “Boli sme prekvapení silnou podporou pre CCCTB. Aj keď návrhy ešte nie sú konkrétne a difinitívne, 34% firiem sa vyjadrilo, že by rozhodne tento mechanizmus využívali a 48% bolo zatiaľ zdržanlivejších v očakávaní väčšieho množstva detailnejších informácií.”

Robert Kičina, Podnikateľská Aliancia Slovenska: “Medzinárodným firmám by to určite prinieslo výhody, ale otázne je, akoby výskum dopadol, ak by sa zaoberal malými a strednými podnikateľmi, ktorých aktivity sa sústreďujú na domáci trh. Tam by podpora zrejme nebola až taká vysoká. Na Slovensku je psychologická bariéra voči CCCTB – väčšina podnikateľov za týmto krokom očakáva aj harmonizáciu daňových sadzieb a návrat k neprehľadnému daňovému zákonu s množstvom výnimiek a to by nebolo pre slovenské firmy výhodné.

László Kovács, eurokomisár pre dane: Myšlienku CCCTB dlhodobo obhajuje ako nástroj posilnenia jednotného európskeho trhu, zníženia nezamestnanosti a zvýšenia ekonomického rastu: “CCCTB je riešenie, ako znížiť fiškálne prekážky podnikania v EÚ, zlepšiť konkurencieschopnosť firiem a urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre business.” Kovács zdôrazňuje, že komisia neplánuje harmonizáciu daňových sadzieb.

Ministerstvo financií SR: Harmonizáciu daňových základov odmieta, ale pripúšťa, že z dlhodobého hľadiska je zavedenie CCCTB neodvrátiteľné. Obáva sa, že takáto legislatíva by bola prvým krokom k postupnej harmonizácii daňových sadzieb.