Väčšinu colných podvodov nahlásia podnikatelia

Podniky zohrávajú významnú úlohu v odhaľovaní dodávok pašovaného tovaru do EÚ. Komisár pre dane László Kovács informoval, že až 80% všetkých colných operácií proti pašerákom sa konalo na podnet biznis sféry. Do konca roka chce predstaviť nové pravidlá, ktoré by uľahčili vzájomnú spoluprácu podnikateľov a colnej správy.

Komisár zároveň zverejnil colnú štatistiku EÚ za rok 2007:

  • Pašeráci sa začali viac orientovať na malé zákazky, aby znížili riziko odhalenia. To sa odzrkadlilo aj v číslach:
  • Počet odhalených prípadov pašovania sa zvýšil na 43 tisíc (z 37 tisíc v roku 2006), ale colníci zadržali len 79 miliónov kusov tovaru, čo je výrazný pokles oproti roku 2006 (128 miliónov).
  • Pašeráci výrazne zvýšili svoj záujem o kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti (+ 264%), hračky (+ 98%), potraviny (+ 62%) a lieky (+ 51%)

Najväčším pôvodcom ilegálnych výrobkov a napodobenín zostáva tradične Čína. László Kovács je však “veľmi spokojný” s vývojom spolupráce medzi EÚ a Pekingom na trhaní pašeráckych sietí. Komisár by rád videl podobnú spoluprácu podloženú konkrétnymi zmluvami aj s ďalšími zdrojmi pašovaného tovaru:

  • Turecko je hlavný zdroj pašovaného jedla a nápojov
  • Gruzínsko produkuje najmä kozmetiku a tovar osobnej potreby
  • Z Indie, Spojených arabských emirátov a Švajčiarska pochádza väčšina pašovaných liekov

Kovács zdôraznil, že pašeráctvo ilegálneho tovaru spôsobuje nielen ekonomické a finančné straty členským štátom, ale zároveň predstavuje “vážnu hrozbu pre zdravie, bezpečnosť a dokonca aj život spotrebiteľov,” keďže pašovaný tovar nemusí spĺňať prísne bezpečnostné a hygienické kritériá EÚ.