Van Rompuy stále zápasí s detailmi hospodárskeho riadenia

„Diabol väzí v detailoch,“ zdôraznil Van Rompuy počas svojho vystúpenia v Bruseli na konferencii zorganizovanej think-tankom Friends of Europe (Priatelia Európy). Zároveň zdôraznil, že prísnejší rozpočtový dohľad a posilnenie udržateľnosti dlhov nestačí. Za rovnako dôležité podľa neho treba považovať aj lepší monitoring makroekonomického vývoja členských štátov, vrátane vytvorenia systému skorého varovania, ktorý by upozorňoval na riziko realitných bublín a podobne.

„Dobrá bilancia nestačí. Problémy s konkurencieschopnosťou sa v poslednej dekáde prehliadali a sú rovnako dôležité ako rozpočtová rozvaha,“ vysvetlil. Väčšina pozorovateľov sa zhoduje, že ak Van Ropuy nedokáže dosiahnuť konsenzus o spôsobe ako členské štáty donútiť rešpektovať rozpočtové pravidlá, trhy stratia dôveru. „To bude začiatok konca európskeho projektu,“ uviedol jeden z vystupujúcich.

Očakávané hospodárske riadenie…

Stály predseda Európskej rady vníma kroky členských štátov pozitívne. Podľa jeho slov sa poučili z krízy a robia správne sociálne, ekonomické a štrukturálne reformy, ktoré vrátia dôveru v euro.

Odmietol tvrdenia, že sa často koná príliš rýchlo bez hlbšieho skúmania. Van Rompuy uviedol, že štáty sú stále v stave snahy o prežitie krízy a to si vyžaduje rýchle riešenia.

Na adresu bolestivých úspor naprieč celou Európou povedal, že významná fiškálna konsolidácia je potrebná, no nesmie škodiť rastu. „Ak inštitúcie nekonajú, finančné trhy to urobia za ne,“ upozornil.

Podľa viacerých odborníkov len fiškálna únia dokáže zachrániť euro. Van Rompuy za riešenie označil konvergenciu. „Máme hospodársku a menovú úniu, no v skutočnosti máme menovú úniu s eurom a hospodársku úniu. To čo potrebujeme je konvergencia hospodárskeho rozvoja a hospodárskej politiky,“ vysvetlil.

Odborníci na sa na konferencii zhodli, že investovaním do vzdelávania, podporou konkurencieschopnosti a inovácií a prehĺbením spoločného trhu sa posilnia hlavné piliere dlhodobej obnovy. Stratégia Európa 2020 je dôkazom, že si to európske inštitúcie dobre uvedomujú.

Inteligentné pracovné miesta na podporu konkurencieschopnosti

Stratégia má však slabiny. Podľa Vittoria Colaoa, výkonného šéfa spoločnosti Vodafone, Európa 2020 sa musí stať skutočnou platformou pre budúcnosť, ak ju EÚ chce „predať“ svojim občanom.

Aby sa tak stalo, treba podľa neho vytvoriť inteligentné pracovné miesta. „EÚ úspešne vytvorila generáciu európskych študentov, teraz musí vytvoriť generáciu európskych pracujúcich,“ zdôraznil.

Zároveň dodal, že 15 – 16 miliónov inteligentných pracovných miest možno vytvoriť v sektoroch informačno-komunikačných technológií, inžinierstva, chémie a vedy o živote. „Mohli by sme mať jednotný európsky pracovný trh,“ doplnil. Podľa neho by tento fakt mohol byť kľúčovým na podporu inteligentnosti všetkých pracovných pozícií, aj vo farmárstve.

Kapitál za nízku cenu

Na pripravenie vhodného prostredia na realizáciu novej pracovnej sily je potrebné zhromaždiť kapitál a za nízku cenu. Podľa Dominiquea Ceruttiho, prezidenta spoločnosti NYSE Euronext, začínajúce firmy v USA dokážu vytvoriť 3 – 4 milióny pracovných miest, pričom 90 % z nich vznikne po kótovaní spoločnosti cez IPO (Initial Public Offering).

„Dokážeme vytvoriť milióny pracovných miest, ak vytvoríme správne podmienky na kapitálových trhoch, miesto toho, aby sme sa obávali iných iniciatív ako napríklad transakčnej dane,“ vysvetlil.

Podľa Ceruttiho Európa potrebuje opäť získať dôveru finančných trhov a to dokáže dosiahnuť len transparentnosťou, obmedzením fragmentácie a zvýšením zodpovednosti hráčov na trhu.

Ďalšie kroky:

  • 28. – 29. októbra – Summit EÚ, kde by mali prijať finálny návrh reformy hospodárskeho riadenia.
  • Január 2011 – Začiatok tzv. európskeho semestra, kontroly rozpočtov.