Výber daní, ciel a odvodov v SR sa zlúči

Zdroj: Phillip Ingham, www.creativecommons.org

Pozadie:

Daňová reforma z roku 2004 urobila zo Slovenska reformného lídra a priniesla krajine uznanie medzinárodných ekonomických kruhov. Odvtedy sa takmer nič nezmenilo a Slovensko je v jednoduchosti platenia daní podľa štúdie Paying taxes 2008 (SB, IFC, PricewaterhouseCoopers) na 122. mieste zo 178 krajín sveta. Ministerstvo financií chce situáciu zlepšiť a pripravilo reformu správy daní. Informoval o nej Marek Lendacký, generálny riaditeľ sekcie stratégie MF SR na seminári Paying taxes 2008 organizovanom Americkou obchodnou komorou v SR s podporou spoločnosti PricewaterhouseCoopers a Svetovej banky.

Otázky:

Reforma správy daní na Slovensku bude znamenať zlúčenie daňovej a colnej správy do jednej inštitúcie – finančnej správy SR. MF SR verí, že tým dosiahne niekoľko výhod:

  • lepšia a jednoduchšia komunikácia s daňovníkmi
  • lepšia správa pohľadávok štátu
  • zníženie počtu zamestnancov až o 20%
  • celková úspora na nákladoch
  • využitie uniformovaných zložiek na výkon daňovej kontroly (väčší rešpekt)
  • zmena colného kriminálneho úradu na finančný kriminálny úrad

Reforma by zrušila súčasných 101 daňových úradov, ktoré podľa Mareka Lendackého – generálneho riaditeľa sekcie stratégie MF SR “absolútne nezodpovedajú 21. storočiu.” Nahradilo by ich osem finančných úradov, ktoré by mohli podľa potreby vytvárať vysunuté pracoviská FÚ vo vlastnej réžii.

Významnou súčasťou reformy bude aj podpora elektronizácie platenia daní, ciel a odvodov. To by malo zmierniť jeden z najväčších nedostatkov slovenského daňového systému – administratívnu náročnosť. Podľa štúdie Paying taxes 2008 firma na Slovensku potrebuje 344 hodín ročne, aby urobila všetky úkony nevyhnutné na zaplatenie daní.

Podľa Todda Bradshawa z PricewaterhouseCoopers je to určité “mentálne nastavenie spoločnosti, ktorá nedôveruje elektronickej komunikácii a chce mať všetko na papieri.” Marek Lendacký sa bráni tým, že “ak by sa na Slovensku vo všeobecnosti viac využíval elektronický podpis, bola by aj daňová správa viac elektronická.”

Ak celý proces úspešne prejde vládou a parlamentom, jednotná finančná správa by mala fungovať od januára 2012. Od roku 2014 by sa mal začať realizovať aj jednotný výber daní, ciel a odvodov.

Lendacký zdôraznil, že reforma bude len technická a “nemáme ambíciu meniť výšku poistných odvodov.” Daňovníci by mali k dispozícii jednoduchšie formuláre a jeden vymeriavací základ, ale prepočty budú prispôsobené aktuálne nastaveným sadzbám.

Ingrid Brocková zo Svetovej banky je presvedčená, že “s výškou odvodov by sa tiež malo niečo robiť, pretože zdaňovanie práce na Slovensku je stále veľmi vysoké.” Potvrdzuje to aj celkové daňové zaťaženie na Slovensku, ktoré predstavuje 48,4% zo zisku spoločnosti, pričom odvody tvoria 38,9% (údaje z Paying taxes 2008).

Samotná výška daňového zaťaženia však nie je “posvätná krava.” Ingrid Brocková potvrdzuje, že  dôležitý je celý systém platenia daní, jeho prehľadnosť a jednoduchosť. Tak sa na vysokých miestach v rebríčku Paying taxes 2008 umiestnili aj krajiny s relatívne vysokými daňami (Škandinávia).

Pozície:

Ingrid Brocková, Svetová banka: “Reforma v roku 2004 bola skvelá, ale bol to len prvý krok. Odvtedy sa Slovensko stratilo z reformného prúdu sveta a vláda by sa na to mala zamerať. Zdaňovanie práce na Slovensku je ešte veľmi vysoké. Znižovanie daní podporuje investičný rast a kvalitu podnikateľského prostredia.”

Todd Bradshaw, PricewaterhouseCoopers: “Vláda si vymyslela rôzne iné odvody, ktoré majú vyzerať ako niečo iné, ale sú to dane,” vysvetľuje Bradshaw príčinu vysokého celkového daňového zaťaženia na Slovensku. “Reforma v roku 2004 bola skvelá a stále ju oslavujeme, ale odvtedy urobilo daňové reformy mnoho ďalších krajín a konkurencia o investície je veľká.”

Marek Lendacký, generálny riaditeľ sekcie stratégie MF SR uznal, že mnoho výhrad na adresu slovenského daňového systému je opodstatnených a MF SR ich chce riešiť. Koncepciu reformy správy daní predloží do verejného pripomienkového konania v priebehu niekoľkých týždňov.