Výbor EP schválil zvýšenie dane z tabaku

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/landerdahl/2235184296/

Pozadie:

Pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo plniť podmienky pre minimálne daňové zaťaženie cigariet. Podľa smernice musia byť súčasne splnené dve kritériá:

  • Minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami musí byť na úrovni 57 % z maloobchodnej ceny,
  • minimálne daňové zaťaženie 1000 kusov cigariet musí po prepočte z národnej meny dosiahnuť 64 eur.

Podľa dohodnutého harmonogramu sa výška daňového zaťaženia mala dostať na úroveň požiadaviek EÚ do roku 2009. Od 1. februára 2009 vstúpila do platnosti novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú v októbri 2008 podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Špecifická časť sadzby dane z cigariet sa zvýšila na 0,05 eura za kus (zo 1,41 Sk na 1,58 Sk za kus), sadzba dane na cigary a cigarky zasa z 0,07 eura na 0,08 eura. Malo ísť o posledné zvýšenie sadzieb spotrebnej dane za účelom dosiahnutia minimálneho daňového zaťaženia podľa európskej direktívy.

Európska komisia však v polovici roka 2008 zverejnila návrh novej legislatívy ďalšieho postupného zvyšovania dane z cigariet a predaja tabaku namiereného proti fajčeniu a pašeráctvu. Okrem toho jej snahou je aj ochrana pred cigaretovým dymom, zlepšenie právnych predpisov upravujúcich obsah tabakových výrobkov a prísnejšie obmedzenie reklamy na tabak. Zvýšenie cien tabaku sa javí aj ako účinný nástroj na odradenie od fajčenia,  ktoré spôsobuje najviac chorôb a úmrtí v EÚ. Najväčšie zdražovanie by zasiahlo fajčiarov v Poľsku, na Slovensku a v Bulharsku. Komisia tvrdí, že so zvýšením minimálnej spotrebnej dane sa do roku 2014 zníži dopyt po cigaretách o 10 %.

Otázky:

V pondelok (2. marca) výbor EP pre hospodárske záležitosti hlasoval v prospech návrhu Európskej komisie o postupnom zvyšovaní minimálneho daňového zaťaženia na tabak a tabakové výrobky v snahe o zabránenie deformácie jednotného trhu a podporu daňovej konvergencie. Pokiaľ iniciatívu podporí Rada požadované minimálne kvóty by sa mali dosiahnuť do konca januára 2014.

Výbor rozhodol, že od januára 2012 by minimálna daň z cigariet mala byť €64 za 1000 kusov a od januára 2014 €75 za 1000 kusov (€1,5 za dvadsaťkusový balíček cigariet). Ide o odklon od pôvodného návrhu, pretože Komisia odporúčala od roku 2014 zvýšenie na €90 za 1000 kusov.

Nové minimálne daňové zaťaženie by sa vzťahovalo aj na cigary, cigarky a sypaný tabak. Výbor navrhuje pre sypaný tabak €43/ kg od roku 2012 a €50/kg od roku 2014 (Komisia navrhovala €60/kg od roku 2014) a pre cigary a cigarky €12/kg od roku 2012 a €22/kg od 2014.

Výbor tiež odporúča, aby mali členské štáty viac času na prijatie novej legislatívy. Kým Komisia chcela zaviesť prvú vlnu zvyšovania dane už v roku 2010 a druhú v 2014, výbor navrhuje zdražovanie rozložiť na roky 2012 a 2014.

Pozície:

Návrhom „podporujeme politiku EÚ na obmedzenie spotreby tabaku a zmenšenie rozdielov cenových úrovní tabakových výrobkov v rámci EÚ,“ povedal komisár pre daňovú a colnú politiku László Kovács.

„Prispeje k zníženiu miery nakupovania v susedných krajinách a zasiahne aj nezákonné obchodovanie škodlivé pre ekonomiku a zdravotné hľadiská členských krajín, ktoré sa usilujú odrádzať od fajčenia prostredníctvom zvýšených daní.“

Upozornil pritom na to, že rozdiely v sadzbách dane z tabaku jednotlivých členských štátoch, kde niektoré krajiny požadujú až šesťnásobok povoleného minima, narušujú trhové prostredie.