Východnú Európu vyzvali k vyšším príspevkom do rozpočtu EÚ

Viaceré členské štáty s vysokými príspevkami do rozpočtu EÚ žiadajú o vyššiu návratnosť svojich investícií (princíp juste retour“ – primeraného návratu investície). Európska komisia teda navrhuje, aby sa zvýšili príspevky členských krajín, ktoré profitujú z regionálnych fondov.

„Členské štáty, ktoré prosperujú z redistribučnej politiky (napríklad kohéznej) smerujúcej do chudobnejších regiónov musia platiť vyššie príspevky do európskeho rozpočtu,“ píše sa v dokumente.

Nič iné ako princíp primeraného návratu investície nevie tak veľmi sťažiť akúkoľvek debatu o rozpočte EÚ. Návrh poukazuje, že krajiny majú tendenciu preferovať nástroje založené na prealokovaní finančných zdrojov ako tie, ktoré by mali väčšiu pridanú hodnotu.

Zavedú európska daň?

V súčasnosti je pre obyvateľov Únie takmer nemožné zistiť, kto efektívne nesie náklady na európsky rozpočet, tvrdí koncept. Veľmi zložitou je daň z pridanej hodnoty (DPH). Komisia preto navrhuje obmedzenie príjmov z DPH a skôr sa zamerať na iné zdroje, ktoré považujú za kľúčové pri riešení dilemy princípu „just retour“.

Napriek tomu, že dokument takmer vyzýva k novému zdroju v podobe európskej dane, ktorú by platili všetci občania, medzi riadkami naznačuje, že reforma európskych financií by pre daňových poplatníkov nemala znamenať žiadne ďalšie náklady.

Koniec britského rabatu

Koncept chce progresívne postupné ukončovanie všetkých korekčných mechanizmov, v tomto kontexte poznamenáva, že britskú zľavu, ktorú v roku 1984 vyjednala premiérka Margaret Thatcherová, postupne zrušia. V poslednom období sa uvažovalo o systéme rabatu pre všetky členské krajiny. Komisia miesto toho naopak navrhuje zrušenie všetkých korekčných mechanizmov.