Výrobcovia elektriny žiadajú daňovú harmonizáciu

Správa zverejnená 8. júla ukazuje veľké rozdiely v daniach platených výrobcami elektrickej energie i spotrebiteľmi. Zamerala sa na situáciu v desiatich krajinách EÚ.

Najvyššia miera zdanenia na kilowatthodinu je vo Švédsku, 5,11 eurocentov. Nasleduje Nemecko s 4,03 eurocentami. V Španielsku a Portugalsku je to zas len 1,67 a 1,46 eurocentov.

Podľa Eurelectric mnohé štáty zaviedli environmentálne dane, naviazané na výšku spotreby elektrickej energie, ktoré generujú pre ich rozpočty značné príjmy. V závislosti od podoby daňového systému potom bremeno nesú výrobcovia elektrickej energie, alebo spotrebitelia. V tom prípade tvoria výrazné percento obratu spoločností.

Environmentálne dane sú významné napríklad v Maďarsku či Francúzsku, kde ich nesú výrobcovia. Vo Švédsku či Nemecku sú na bedrách spotrebiteľov.

Švédsko je na čele zoznamu krajín s najvyšším environmentálnym daňovým bremenom – energetické a CO2 dane sú 1,6 centu na spotrebovanú kilowatthodinu. Nasleduje Nemecko s 1,16 centu. Keďže poplatky v iných krajinách sú omnoho nižšie, potenciálne narušenie trhu je výrazné.

Dokonca aj DPH sa pohybuje v rozmedzí 2% až 25%, napriek tomu, že štáty Únie ju musia mať jednotnú, tvrdia autori správy.

„Keďže takéto rozdiely môžu znemožniť spoločnostiam v sektore elektrickej energie konkurenciu za rovnakých podmienok, bolo by vhodné vyvinúť opatrenia cielené na zvýšenie miery daňovej harmonizácie v sektore elektrickej energie.“

Autori ďalej tvrdia, že hodnotenie komplikovaného zdaňovania elektrickej energie v EÚ je ešte zložitejšie s postupom liberalizácie trhu, pretože spoločnosti sú menej ochotné dávať informácie o zdanení.

Tretí liberalizačný balík pre energetiku sa snaží vytvárať rovnaké podmienky v sektore elektrickej energie a plynárenstve v EÚ, vlády budú mať stále možnosť vytvárať daňové rozdiely v jednotlivých národných častiach spoločného trhu.