Vznikla platforma na boj proti daňovým podvodom a únikom

Platforma je súčasťou akčného plánu boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktoré Európska komisia predložila v decembri minulého roka. Cieľom monitorovania pokroku členských štátov je zabezpečiť, aby prijímali účinné opatrenia na riešenie identifikovaných problémov v koordinovanom rámci EÚ.

Pod jej drobnohľad budú spadať najmä dve odporúčania súvisiace s akčným plánom. V prvom bol vytýčený rozhodný postoj EÚ voči daňovým rajom, ktorý presahuje rámec súčasných medzinárodných opatrení. Členské krajiny boli vyzvané, aby na základe spoločných kritérií identifikovali daňové raje a zaradili ich na svoje vnútroštátne čierne zoznamy.

Druhé odporúčanie sa vzťahuje na agresívne daňové plánovanie. Určuje ako zabrániť príležitostiam, ktoré spoločnosti využívajú na vyhnutie sa plateniu ich spravodlivého podielu dane. Ide napríklad o ustanovenia o zabránení zneužívaniu v bilaterálnych daňových zmluvách, vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa obchodných spoločností. Nezohľadňovala by sa žiadna umelo vykonštruovaná úprava na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam a spoločnosti by sa namiesto toho zdaňovali na základe ich skutočnej ekonomickej podstaty.

„Keď bojujeme proti daňovým únikom, bojujeme tým za ochranu spravodlivosti našich daňových systémov, konkurencieschopnosti našich hospodárstiev a solidarity našich členských štátov. Tento boj nesmieme prehrať, lebo v stávke je toho príliš veľa,“ konštatoval komisár pre dane a colnú úniu, štatistiku, audit a boj proti podvodom Algridas Šemeta.

„Veľmi vítame nové nasadenie, s akým členské štáty zdvihli túto hodenú rukavicu, teraz ho však musíme nasmerovať do konkrétnych krokov. Platforma, ktorej pôsobenie dnes zahajujem, bude udržiavať členské štáty v strehu. Zároveň zabezpečí, aby boj proti daňovým únikom priniesol očakávané výsledky,“ dodal.

Platformu bude tvoriť široká škála zainteresovaných strán – vnútroštátne daňové orgány, Európsky parlament, podniky, akademická obec, mimovládne organizácie a iní aktéri.

Celkovo bude mať približne 45 členov: delegáta na vysokej úrovni z daňového orgánu každého členského štátu a do 15 zástupcov z mimovládnej sféry. Vymenuje ich Európska komisia na základe verejného výberového konania.

Vyhlásila preto zároveň výzvu na podávanie prihlášok, z ktorých sa potom vyberú organizácie, ktoré sa budú na platforme zúčastňovať. Budú mať trojročné funkčné obdobie. Prvé zasadnutie platformy je naplánované na 10. júna 2013.