Zaostrené na daňové úniky

Správu o dodržiavaní smernice, ktorá má predchádzať daňovým únikom v EÚ, predloží komisár László Kovács najneskôr do 30 septembra. Rozhodli o tom ministri financií EÚ na zasadaní v Bruseli. Následne by mala Komisia prísť aj konkrétnymi návrhmi, ako zabrániť bohatým Európanom využívať služby daňových rajov na neplatenie daní.

Komisár Kovács už rovnakú výzvu od Rady ministrov dostal v marci. Následne jeho tím vypracoval správu, ktorá komentuje situáciu s obchádzaním daňových povinností a navrhuje možné riešenia. Celý proces je mimoriadne citlivý, keďže je poznamenaný silnou opozíciou Rakúska a Luxemburska. Obávajú sa negatívneho vplyvu na ich rozvinutý bankový sektor. Rakúsky minister financií Georg Molterer v marci vyhlásil, že o zmene “bankového tajomstva v Rakúsku sa nedá diskutovať.” Možný ústupok podmienil uzatvorením zmlúv s rovnakými podmienkami aj s ázijskými daňovými rajmi ako Hong Kong či Singapúr.

Rada vyšla Rakúsku v ústrety. V záveroch jej rokovania sa konštatuje, že Rada „uznáva potrebu zakotviť do príslušných zmlúv s tretími krajinami ustanovenia o daňovej politike,“ ktorá bude vychádzať z rovnakých princípov, ako na území EÚ.

Luxemburský premiér a minister financií Jean-Claude Juncker v marci pripustil teoretické zmeny, ale zdôraznil, že sa netreba ponáhľať. Na posledné májové zasadanie Rady vôbec neprišiel. Je v ťažkej pozícii, keďže sa o ňom uvažuje ako o možnom kandidátovi na post nového predsedu EÚ. Funkcia vznikne na základe Lisabonskej zmluvy. Junkerova opozícia voči novelizácii smernice kazí jeho pro-európsky image, keďže je jasným presadzovaním národných záujmov na úkor cieľov Spoločenstva.

Reforma smernice by mala odstrániť diery, ktoré umožňujú jej pohodlné obchádzanie – bohaté súkromné osoby si svoje vklady v zahraničných bankách ukladajú ako firmy. Prípadná novelizácia si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov EÚ. Ak by sa aj našiel potrebný konsenzus, novela nevstúpi do platnosti skôr ako o tri roky.

Smernica zaväzuje členské štáty zdieľať informácie o výnosoch z úrokov na účtoch občanov iného štátu, aby sa nemohli vyhýbať domácemu plateniu daní. Jej schválenie bolo možné len vďaka výnimke pre Rakúsko, Luxembursko a Belgicko. Tieto krajiny nemusia zdieľať daňové informácie o účtoch cudzích občanov. Zaviazali sa však, že na ich výnosy z úspor budú uplatňovať špeciálnu zrážkovú daň. K rovnakému postupu sa zaviazali aj Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.