Zásoby lacnejších cigariet prekonali očakávania

Pozadie:

Od 1. februára platí novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú v októbri 2008 podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Špecifická časť sadzby dane z cigariet sa zvýšila na 0,05 eura za kus (zo 1,41 Sk na 1,58 Sk za kus), sadzba dane na cigary a cigarky zasa vzrástla z 0,07 eura na 0,08 eura. Podľa Ministerstva financií SR šlo o posledné zvýšenie sadzieb spotrebnej dane za účelom dosiahnutia minimálneho daňového zaťaženia podľa európskej direktívy.

Rezort financií vtedy odhadoval, že zmena prinesie za rok 2008 dodatočný výnos 149,35 milióna eur, v roku 2009 však výpadok vo výške 152,69 milióna eur. Dodatočný výnos 43,15 milióna eur by sa podľa MF SR mal prejaviť v roku 2010.

Pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo plniť podmienky pre minimálne daňové zaťaženie cigariet. Podľa smernice musia byť súčasne splnené dve kritériá:

  • Minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami musí byť na úrovni 57 % z maloobchodnej ceny,
  • minimálne daňové zaťaženie 1000 kusov cigariet musí po prepočte z národnej meny dosiahnuť 64 eur.

Podľa dohodnutého harmonogramu sa výška daňového zaťaženia mala dostať na úroveň požiadaviek EÚ do roku 2009.

Otázky:

Miera predzásobenia pred ďalšou vlnou zdražovania tabakových výrobkov, opäť prekonala očakávania ministerstva financií. Obchodníci si podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií urobili zásoby najmä cigariet zdanených podľa starej sadzby na viac ako 8,5 mesiaca a celkový dodatočný výnos spotrebnej dane preto dosiahol 351,6 miliardy eur. Ministerstvo predpokladalo 315,3 milióna eur, čo predstavuje spotrebu tabakových výrobkov za niečo menej ako sedem mesiacov.

„Predzásobenie na prelome rokov 2008 a 2009 bolo väčšie, než sa predpokladalo, nepredstavovalo však výrazné prekvapenie ako predzásobenie v roku 2007,“ konštatuje IFP. Rozpočet vtedy počítal s predzásobením s výnosom približne 69,7 milióna eur, no napokon dosiahol sumu 315 miliónov eur.

Ministerstvo sa podobnému „prekvapeniu“ chcelo vyhnúť. Keby sa držalo pôvodného plánu zvýšiť sadzby od 1. januára a predzásobenie by dosiahlo ten istý objem ako v roku 2007, síce by sa vykompenzovali rozpočtové vplyvy za rok 2008, no veľký výpadok by sa prejavil v roku 2009. Preto sa rozhodlo efekt predzásobenia rozdeliť medzi roky 2008 a 2009 a vyššie sadzby začali platiť až od februára. Z výnosu 351,6 milióna eur teda na rok 2008 pripadá 134,1 milióna eur a na rok 2009 217,5 milióna eur.

Okrem toho, aby obmedzili objem predzásobenia, stanovili 30. september 2009 ako posledný deň, kedy sa môžu predávať cigarety zdanené „po starom“. Pri ideálnom prípade sa predpokladalo, že sa spoločnosti predzásobili rovnakou mierou u všetkých značiek. „Prax však ukazuje, že spoločnosti preferujú väčšie predzásobenie u kľúčových značiek, najmä v snahe udržať si trhové pozície,“ uvádza IFP.

Spoločnosti však majú zásoby na obdobie presahujúce koniec septembra. V prípade, že by ich nestihli predať, museli by ich na vlastné náklady zlikvidovať a zároveň si nárokovať na vrátenie spotrebnej dane, čo by znamenalo výpadok v odhadovanom objeme 22,3 milióna eur.

„Ministerstvo financií SR pristúpilo k posunutiu dátumu dopredaja o jeden mesiac. Pri takomto dostatočnom uvoľnení dopredaja výpadok na dani dosiahne zhruba 2,6 mil. eur, ktorý vyplýva z rozdielu medzi zdaňovaním cigariet novou vyššou a starou nižšou sadzbou dane," komentuje IFP.