Záujmy malých podnikov budú v každej krajine brániť „advokáti“

Zdroj: www.creativecommons.com

V Európskej únii operuje okolo 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré tvoria základ nielen európskej ekonomiky, ale aj spoločnosti vzhľadom na to, že zabezpečujú dve tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. Hlavným nástrojom EÚ na pomoc drobným firmám je iniciatíva SBA. Jedným z jej hlavných princípov je vytvoriť prostredie, v ktorom je podnikanie docenené.

Malé podniky majú často problémy pri zmene legislatívy a musia čeliť oveľa väčším administratívnym prekážkam ako veľké firmy. Okrem toho mnohé opatrenia prijaté na zlepšenie ich pozície nakoniec vedú k tomu, že sa ich situácia ešte zhorší.

Tento stav by mala pomôcť riešiť nová sieť vyslancov členských krajín za malé a stredné podniky, ktorú včera (25. mája) v Budapešti predstavil komisár pre priemysel Antonio Tajani. Záujmy slovenských drobných firiem bude brániť Róbert Šimurka, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

„Spolieham sa na to, že vďaka našim novým advokátom budeme môcť pre malé podniky vytvoriť priaznivé prostredie, aby mohli s celou svojou dynamikou a celým svojím potenciálom vytvárať pracovné miesta a rast. Keď hovoríme o podnikoch v Európe, myslíme najskôr na malých, ale snažíme sa dosiahnuť vysoké ciele,“ vysvetlil Tajani.

Úlohou takýchto „advokátov“ bude najmä kontrolovať, či sú právne predpisy EÚ týkajúce sa MSP uplatňované správne, a zabezpečiť, aby boli politiky na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni ústretové k podnikom. „Keďže na MSP majú vplyv politické opatrenia v rôznych vládnych rezortoch – od daňových po finančné a od regulačných po vzdelávacie – vyslanci za MSP by mali pomôcť malým podnikom sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť, a to rast a tvorbu pracovných miest,“ tvrdí Komisia.