Zdanenie práce zostáva hlavným zdrojom rozpočtov

Zdroj: TASR/

Daňovo-odvodové zaťaženie v únii v roku 2012 rástlo. V eurozóne dokonca v priemere presiahlo 40 % – 40, 4 % oproti 39,5 % v roku 2011. Slovensko je jednou z 6 členských krajín EÚ, kde zaťaženie nedosahuje ani 30 % HDP.

Údaje zachytáva výročná publikácia Eurostatu o trendoch zdaňovania v Európskej únii. Jednotná metodika ESA 95 umožňuje porovnávanie veľmi odlišných daňových a odvodových systémov.

Celkový podiel daňových príjmov a povinných sociálnych a zdravotných odvodov na HDP sa v roku 2012 v rámci EÚ značne líšil. Menej než 30 % dosahoval v Litve (27,2 %), Bulharsku and Lotyšsku (27,9 %), Rumunsku a na Slovensku (28,3%) a Írsku (28,7%).

Nad úrovňou 40 % sa pohybuje v Dánsku (48, 1 %), Belgicku (45, 4 %), Francúzsku (45 %), Švédsku (44, 2 %), Fínsku (44, 1 %), Taliansku (44 %) a Rakúsku (43, 1 %).

Podiel sa medziročne zvýšil v Maďarsku, Taliansku, Grécku, Francúzsku, Belgicku a Luxembursku. Naopak, znížil sa v Portugalsku, Veľkej Británii a aj na Slovensku (z 20,6 % na 28.3 %).

Najväčším zdrojom príjmov sú pre štátnu kasu takmer v celej EÚ predstavuje zdanenie práce. V roku 2012 predstavovali tieto dane 51 %, nasledujú spotrebné dane s 28,5 % a zdanenie kapitálu s 20,8 %.

Prácu najviac zdaňuje Švédsko, Holandsko, Rakúsko a Nemecko. V Bulharsku, na Malte, na Cypre a vo Veľkej Británii tvoria dane z príjmu menej ako 40 % celkových príjmov.

Spotrebné dane predstavovali najväčší zdroj príjmov pre Maltu, Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko (okolo 50 %). Najmenej na nich zbierajú Francúzsko, Belgicko a Taliansko.