Zdražovanie cigariet sa tak skoro neskončí

Pozadie:

Tohtoročné zdraženie cigariet na základe novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov malo byť posledné. Novela je aktuálne v NR SR v druhom čítaní a po jej očakávanom schválení Slovensko dosiahne kritériá požadované európskou legislatívou:

  • spotrebná daň musí tvoriť minimálne 57% z ceny najpredávanejšej značky cigariet
  • spotrebná daň musí zároveň predstavovať minimálne 64 eur na 1000 cigariet z najpredávanejšej značky

Otázky:

Európska komisia chce znížiť spotrebu tabaku v EÚ do piatich rokov o 10%. Najlepšia cesta ako to dosiahnuť, je zvyšovanie ceny cigariet. Táto politika je v súlade s odporúčaním Svetovej Banky a expertov. Komisia preto vypracovala návrh smernice, ktorá zásadne mení súčasné pravidlá uplatňovania spotrebnej dane na tabak a tabakové výrobky:

  • ruší sa referenčná kategória "najpredávanejšia značka" a nahradí ju "vážený cenový priemer všetkých cigariet na trhu"
  • spotrebná daň musí tvoriť minimálne 63% váženého cenového priemeru
  • spotrebná daň musí predstavovať minimálne 90 eur na 1000 kusov cigariet z každej značky

Ak návrh schváli aj Rada ministrov EÚ, zmeny by sa mali postupne uvádzať do praxe až do roku 2014. Znamenalo by to, že Slovensko by čakali ďalšie vlny zdražovania cigariet. Ak by sa nová smernica aplikovala na súčasné ceny cigariet a konverzný kurz, zdražovanie by bolo výrazné. Vážený cenový priemer je totiž vyšší ako cena najpredávanejších cigariet. Najviac by zdraželi lacnejšie značky. Cenové nožnice medzi lacným a drahým segmentom by sa privreli. Dnes je však ťažké urobiť presné výpočty. Nie je možné odhadnúť, ako sa budú ceny vyvíjať v budúcnosti, keď smernica vstúpi do platnosti.

Komisia chce novými pravidlami aj obmedziť pašeráctvo a vyrovnať cenové hladiny medzi jednotlivými krajinami EÚ. Rozdiely v daňovom zaťažení cigariet v EÚ môžu dosahovať až 600%.

Sprísni sa aj definícia tabakových výrobkov, aby producenti nemohli obchádzať zákon a vykazovať cigarety a tabak ako cigary a tabak do vodných fajok, na ktoré sa vzťahuje nižšie zdanenie.

Pozície:

László Kovács, komisár pre dane: „Dnešný návrh podporuje politiku EÚ znížiť spotrebu tabaku a vyrovnať cenové rozdiely cigariet vrámci EÚ. Obmedzí pašeráctvo a cezhraničný obchod s cigaretami, ktoré podkopávajú príjmy štátnych rozpočtov a ciele v oblasti zdravia.“

Ministerstvo financií SR zatiaľ nepovažuje za relevantné tému komentovať:  „K uvedenému návrhu je predčasné sa vyjadrovať nakoľko ide len o návrh, pričom nie je vôbec isté či bude schválený, resp. v akom znení,“ vyhlásil hovorca MF SR Miroslav Šmál.