Zelená DPH asi nebude

Európske pravidlá pre daň z pridanej hodnoty, obsiahnuté v Smernici o DPH z roku 2006, stanovujú jej minimálnu sadzbu na 15%. Znížená 5% sadzba môže byť uplatnená na vybrané tovary a služby – ako lieky, pracovne intenzívne služby, vrátane renovácie obytných domov, upratovania či kaderníckych služieb. Zoznam bol tvorený skôr na základe „sociálnych“, než „zelených“ kritérií.

Zmeniť to mal legislatívny balík o „zelených daniach“, ktorý navrhne Komisia koncom apríla. Teraz sa však zdá, že otázka DPH z neho vypadne.

Nerozhodná Komisia

Legislatívne návrhy Komisie mení pravidlá zdaňovania energetických produktov. Bude k nim pripojené aj oznámenie Komisie a pracovný dokument o úlohe daní v energetickej a environmentálnej politike.

Súčasťou balíka mala byť aj revízia Smernice o DPH z roku 2006, ktorá by umožnila zníženie dane pre niektoré environmentálne priaznivé tovary, ako energeticky efektívne žiarovky, či izoláciu.

Lídri EÚ vyzvali Komisiu k tomuto kroku na summite v marci 2008, najmä pod tlakom francúzskeho prezidenta Sarkozyho a britského kancelára Browna.

No najnovší vývoj naznačuje, že sa Komisia možno rozhodne nenavrhovať zmeny v DPH. Jej obavy vychádzajú zo správy pripravenej konzultantmi a predloženej Generálnemu riaditeľstvu (GR) pre dane v decembri, ktoré varujú pred negatívnymi cezhraničnými efektmi a vyšším dopytom po energii.

Európsky environmentálny výbor (EEB) kritizoval Komisiu, že si sama protirečí. Plán hospodárskej obnovy, ktorý európska exekutíva zverejnila v novembri 2008, podľa EEB jasne stanovuje, že Komisia navrhne zníženú DPH pre zelené tovary a služby, S cieľom zlepšiť najmä energetickú efektívnosť budov“.

Cesta legislatívneho balíka pripraveného GR pre dane cez interné konzultácie s ďalšími generálnymi riaditeľstvami Komisie bola očividne zložitá. Podľa nemenovaného predstaviteľa Únie sa niektoré z riaditeľstiev budú pokúšať pridať vlastné priority. GR pre energetiku pravdepodobne pridá tovary ako ohrievače vody, zatiaľ čo GR pre poľnohospodárstvo trvá na biopalivách.

Legislatívny balík je stále v štádiu prípravy a detaily o jeho obsahu nie sú známe. Komisia čaká na výsledky rokovaní ministrov financií a hospodárstva, 10. marca 2009.

Väčšina členských krajín proti

Členské krajiny by pravdepodobne eventuálny návrh zníženej DPH neschválili. Podľa návrhov záverov Rady Ecofin, ktorá sa bude konať budúci týždeň, „pre dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky existujú efektívnejšie nástroje a opatrenia, než znížená DPH pre špecifické tovary a služby, a preto majú byť uprednostnené“.

Predstaviteľ Rady pre EurActiv povedal, že mnohé členské krajiny majú „podstatné výhrady“ v tom, či by taký krok dokázal zohrať dôležitú úlohu pri podpore zelených produktov, a klimatických cieľov EÚ. Proti návrhu sú Nemecko, Rakúsko a Dánsko a obavy vyslovili aj pobaltské krajiny.

Zníženie DPH pre environmentálne tovary a služby podporuje najmä Británia a Francúzsko. Paríž lobuje aj za znížené sadzby pre pracovne intenzívne sektory, čo má pomôcť najmä jeho hotelierstvu a reštauráciám. Rada Ecofin bude diskutovať aj o návrhoch Komisie v tejto oblasti.

Pozície

Generálny tajomník EEB John Hontelez povedal, že obavy Komisie sú zbytočné. „Považujte zníženie DPH ako priamy príspevok k realistickejšiemu a reálnemu pohľadu na znižovanie domácich emisií skleníkových plynov. Na rozdiel od konzultantov, ktorí si myslia, že zníženie DPH pre energeticky efektívne tovary nepovedie k z níženiu emisií v EÚ, ale len k nižším cenám elektriny (vďaka limitu dosiahnutému systémom obchodovania s emisiami), EEB si myslí, že zníženie DPH môže viesť k väčšiemu zníženiu emisií v EÚ: zvýšenie energetickej efektívnosti môže naozaj znížiť ceny emisií CO2 v sektore v rámci Systému obchodovania s emisiami (najmä pre sektor výroby elektrickej energie).“

Alisdair Gray, bruselský riaditeľ British Retail Consortium, povedal: „Znižovanie emisií nie je len o domoch. Je aj o ich vybavení. Británia je v recesii. Cena je pre spotrebiteľov pri nákupoch ešte dôležitejším faktorom. Maloobchodní predajcovia vynikajúcu prácu. Potrebujú a zaslúžia si pomoc, aby mohli robiť viac. Znížením DPH pre „zelenšie“ domáce produkty Komisia ukáže, že jej politika zodpovedá jej rétorike.“

Ďalšie kroky

  • apríl 2009: Komisia predloží balík o „zelených daniach“