Znížená DPH na lieky je ohrozená

Lieková politika EÚ

Pozadie:

Základná legislatíva o DPH v EÚ je jednoduchá: stanovuje minimálnu sadzbu 15% a jednu alebo dve dobrovoľné výnimky na zníženú sadzbu do 5%. Tovary a služby na ktoré sa výnimka vzťahuje sú taxatívne vymenované a členské štáty nemôžu ich okruh prekročiť. Systém výnimiek je však nesmierne zložitý a vzťahuje sa nielen na produkty ale aj na sadzby, ktoré sa pohybujú od 0% do 25%.

Otázky:

Systém uplatňovania rôznych znížených sadzieb DPH v EÚ by sa mal zjednodušiť a zracionalizovať. Európska komisia zverejnila dokument, ktorý obsahuje návrhy na možné zmeny DPH a zároveň slúži ako základňa pre verejnú diskusiu.

EK zaradila farmaceutické produkty do zoznamu navrhovaných tovarov a služieb, na ktoré by sa už nemala vzťahovať možnosť zníženej sadzby. V praxi by to znamenalo, že Slovensko by muselo zvýšiť DPH na lieky zo súčasných 10% na minimálne 15%, čo je spodná hranica bežnej sadzby DPH v EÚ. Špeciálnu výnimku by okrem liekov nemali ďalej čerpať ani služby spojené s rádiovým a televíznym vysielaním, ubytovanie v hoteloch, termálna starostlivosť, pesticídy a ďalšie. V týchto oblastiach však Slovensko zníženú sadzbu neuplatňuje a prípadné zmeny by sa ho nedotkli.

Brusel navrhuje aj veľkú skupinu nových tovarov a služieb, ktoré by mali získať výnimku na uplatňovanie zníženej DPH. Patria sem najmä rôzne ekologické tovary, čo je téma, ktorú silne presadzuje Veľká Británia a Francúzsko. Komisia v dokumente vyzýva na zaslanie „relevantných argumentov pre a proti zníženej sadzbe DPH na tovary priateľské k životnému prostrediu (napr. zariadenia na úsporu vody), výrobky so zníženou energetickou náročnosťou („zelené“ autá, počítače, biela technika…) alebo zariadenia, ktoré energiu šetria (solárne panely, špeciálne IT zariadenia).

Ďalší kandidáti na zníženú DPH sú:

 • starostlivosť o seniorov a deti
 • vzdelávanie
 • výstavba a rekonštrukcia obytných domov
 • všetky umelecké služby
 • právnické služby
 • hudba a noviny on line
 • energeticky úsporné materiály/tovary/zariadenia
 • zariadenia umožňujúce využívanie alternatívnej energie
 • počítače pre školy
 • detské oblečenie a obuv
 • a iné

Poskytovanie internetového pripojenia, ktoré chcelo do zoznamu presadiť Slovensko, sa v dokumente neuvádza. Ministerstvo financií SR zatiaľ neodpovedalo, či využije verejnú diskusiu a zašle do Bruselu svoju predstavu o zmenách v DPH.

Komisia chce, aby celý proces bol skutočne širokou debatou, z ktorej by v lete 2008 vzišiel finálny návrh novej legislatívny. Členské štáty, firmy, združenia… majú do Bruselu posielať svoje skúsenosti so zníženou DPH – aký má vplyv na ceny, dopyt, zamestnanosť, ekonomiku, aké problémy prináša, či nenarúša konkurenciu na jednotnom trhu a ako by sa mala súčasná legislatíva zmeniť.

Komisia pripomína, že znížená sadzba DPH je považovaná za necielené a neefektívne opatrenie, keďže „znížená sadzba na elektrinu môže uľahčovať centrálne vykurovanie v dome, ale rovnako umožňuje aj zohrievanie luxusného bazéna, takže bohatí spotrebitelia z nej majú rovnaký úžitok, ako cieľová skupina chudobnejších ľudí.“ Preto mnohí ekonómovia odporúčajú radšej využívať cielenú priamu pomoc sociálne slabším ľuďom namiesto znížených sadzieb DPH. „Aký je váš názor?,“  pýta sa v dokumente EK.

Špeciálnu kategóriu tvoria služby náročné na ľudskú prácu – oprava bicyklov, obuvi, šatstva, umývanie okien, kaderníctvo, oprava obytných domov…, na ktoré si osemnásť krajín EÚ uplatňuje dočasnú výnimku (do konca roka 2010) na zníženú sadzbu. Komisia navrhuje, aby tieto služby boli definitívne preradené do kategórie zníženej DPH. Argumentuje tým, že sú to väčšinou lokálne poskytované služby, ktoré zvyšujú miestnu zamestnanosť.

Príspevky do pripomienkového konania možno zasielať do 12. mája 2008 na adresu TAXUD-D1-RATES@EC.EUROPA.EU