INFOGRAFIKA: Dane v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

EurActiv logo

Pomer daní k HDP bol v roku 2011 v EÚ na úrovni 38,8%. Výška daní však výrazne variovala – od menej ako 30 percent v Litve (26,0%), Bulharsku (27,2%), Lotyšsku (27,6%), Rumunsku (28,2%), na Slovensku (28,5%) a v Írsku (28,9%), po viac ako 40% v Dánsku (47,7%), Švédsku (44,3%), Belgicku (44,1%), Francúzsku (43,9%), Fínsku (43,4%), Taliansku (42,5%) a Rakúsku (42,0%).

Líši sa aj váha, ktorú krajiny prikladajú daniam z príjmov fyzických a právnických osôb, a nepriamym daniam (DPH).

Zdroj informácií – Eurostat.

(po kliknutí sa obrázok otvorí v plnej veľkosti)

Ďalšie infografiky nájdete v archíve.